Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (5)
Download Results
3,298 research outcomes, page 1 of 330
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reberg, Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Sandvik Coromant ønsket et prosjekt for å kartlegge hvorvidt laserbasert måling av verktøyposisjon kan være et av deres neste prosjekter, for å fortsatt være markedsledende på høyteknologisk maskineringsutstyr også i årene som kommer. Det foreligger en tanke om at laser...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sand, Simen; Ravna, Natalia; Rønning, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Formålet til denne forskningsrapporten er å analysere hvorvidt vår nåværende modell for innføring av et ISMS har blitt foreldet som følge av store fremskritt og endringer innen feltet, hvordan den nye personvernsforordningen (GDPR) har påvirket denne prosessen og hvorda...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Simonsen, Mia Kvernmoen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  I denne bacheloroppgaven har jeg studert tilpasset opplæring i en zambisk skolekontekst. Oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling; «I hvilken grad har rammefaktorer for undervisningen innvirkning på lærerens muligheter for tilpasset opplæring i et zambisk kl...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Solberg, Astrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IRIS

  © IRIS. Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver.

  Add to ORCID
 • Formålet med denne undersøkelsen er å skape innsikt i rådgivning fra et klientperspektiv, gjennom å utforske studenters subjektive syn på rådgivningen på sine studiesteder. I denne sammenheng fremheves aspekter som skaper positiv opplevelse av rådgivning. Dette knyttes ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rooth, Tuva Gravbråten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Bergindustrien er avhengig av finansielle investeringer. For å beskytte eksterne investorer fra villedende informasjon og uadressert risiko er det utarbeidet en rekke internasjonale rapporteringsstandarder som setter retningslinjer for hvordan mineralske leteresultater,...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Delp, Marianne Sundbø;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven er et ”case-study” av prosjekt Ulven som er et større boligpro- sjekt på Ulven i Oslo hvor det skal bygges 342 leiligheter, samt seks næringslokaler og en avdelings-barnehage. Prosjektet er en del av en innovasjonskonkurranse som ble utlyst høsten 2...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schjelderup, Karl-Erik; Flusund, John-Kåre; Skorpen, Gerhard;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kirkhus, Lene Vestrum; Stebergløkken, Heidrun M.V.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet

  Sensommeren 2017 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en dokumentasjon av helleristningsfeltet Skatval IV. Feltet ble tilfeldig oppdaget under forberedelse av eksamen i sprenging ved Ole Vig videregående skole. Feltet ligger på gården Skatval østre del av Skatvalhaløya. D...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hem Olsen, Elin-Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Beskrivelse. Denne kvalitative studien utforsker praksis ved samtidig rus- og traumeproblematikk i Tverrfaglig Spesialisert Behandling ved tre rusinstitusjoner i Norge. Studien gir innsikt i den erfaringsbaserte kunnskapen til helsepersonell og ledelse. Metode. Datainns...

  Add to ORCID
3,298 research outcomes, page 1 of 330