Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4 )
Download Results
3,097 research outcomes, page 1 of 310
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høgås, Kaja;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Schengensamarbeidet førte med seg enkelte endringer i gjeldende utlendingslov. Etter at endringene var utført ble det bestemt at det trengtes en totalrenovering av utlendingsloven. I denne oppgaven ønsker jeg å se på forhold og faktorer i det internasjonale og det nasjo...

 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjerdingstad, Jan Inge;
  Publisher: Universitetet i Tromsø
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torbergsen, Kristina; Brandsegg, Renate;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masterstudien i matematikkdidaktikk forsøker å besvare problemstillingen: Hva kan nasjonale prøver fortelle om norske elevers prestasjoner i regning og brøk? Dette blir knyttet opp mot hvilken innvirkning alder, kjønn og bosted har på norske elevers prestasjoner, ...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Calogiuri, Giovanna; Weydahl, Andi; Mikkilä, Saija P.; Nordtug, Hildegunn; Horgen, Katinka; Raanaas, Ruth Kjærsti; Patil, Grete Grindal; Ihlebæk, Camilla Martha;
  Publisher: Høgskolen i Finnmark
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørkøy, Magnus Bjørgan;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn: Polyomavirus BK (BKPyV) infiserer omtrent 80% av befolkningen tidlig i livet og etablerer en livslang infeksjon. Viruset forårsaker sjeldent sykdom, men kan ved nyretransplantasjon reaktiveres og forårsake polyomavirusassosiert nefropati (PyVAN) med betydelig ...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørkum, Torunn;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (ME) er en omstridt lidelse. Kunnskap om årsaksforhold og behandling er begrenset, og mange pasienter har hatt vanskelige møter med helsevesenet. Formålet med denne studien var todelt: å kartlegge hvilke erfaringer ME-pas...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haug, Anders Lund; Hermo, Margrethe;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Det har vært økende fokus på styrearbeid i den senere tid, og det har blitt diskutert om styrene besitter den nødvendige kompetansen for å ha et styreverv. Blant annet har Oslo Børs begynt å arrangere egne kurs for styremedlemmer. I denne studien har vi forsøkt å kartle...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergesen, Rognald Heiseldal;
  Publisher: Novus forlag

  Preserved medieval books from the stone church at Trondenes in northern norway are investigated to illuminate distinct features of a book collection from the church. In particular, they testify to the use of early printed books (incunabula) in the late Middle Ages in no...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Finseth, Irja Maria Basma;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  TUNDRA Schoolnet er et forskningsbasert skoleprosjekt som ønsker å gi et kunnskapsløft i hvordan klimaendringer påvirker den lokale naturen blant lærere og elever i tundraregionen. Hovedfokuset i denne masteroppgaven ble utviklingen av økologiundervisningsopplegget ”Se ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Inger Storli;
  Publisher: Norsk Arkeologisk Selskap

  Borg in Lofoten:  Between chiefdom  and  kingdom Borg in  Lofoten  has yielded archeological finds from the first millennium AD  that  surpass  all other contemporary finds from  the northern parts of  Norway: two buildings measuring 64 and 83 meters  respectively, obje...

3,097 research outcomes, page 1 of 310