Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4 )
Download Results
6,833 research outcomes, page 1 of 684
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løkken, Stian Andre;
  Publisher: Institutt for geologi og bergteknikk

  Reduksjon av CO$_2$-utslipp er et tema som opptar svært mange og dermed investeres det mye penger i forskning og utvikling av ny og mer energieffektiv teknologi. Et av disse områdene er fangst av CO$_2$. Norcem har et pågående pilotprosjekt i Brevik hvor fire forskjelli...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristoffersen, Elke Heidi;
  Publisher: NTNU

  I denne studien har jeg belyst hvordan praksisveilederne ved trafikklærerutdanningen på HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag) gjennom sine arbeidsmåter legger til rette for refleksjon blant trafikklærerstudentene. Mine undersøkelser er basert på selvrapportering og min prob...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Gaare, Eldar; Erikstad, Lars; Hoem, Stein Arild;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hagen, D., Gaare, E., Erikstad, L. og Hoem, S.A. 2006. Beiteressurskartlegging i Snøhetta villreinområde: kartlegging av beite for villrein, moskus og sau med bruk av satelittbildetolkning og visuell punkttaksering fra helikopter. NINA Rapport 135. 52 s. Beiteressurssit...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvernmo, Susanne;
  Publisher: Institutt for telematikk

  I arbeidet med prosjektoppgaven høsten 2012 utarbeidet jeg et konseptog en rekke skisser for en mobilapplikasjon for førstegangssøkere av førerkorthos Statens vegvesen. Denne oppgaven er en fortsettelse på arbeidet gjort iprosjektoppgaven. Gjennom en brukersentrert desi...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Carlsen, Marie Lia; Pedersen, Katrine Bjorheim;
  Publisher: NTNU

  I denne masteravhandlingen har vi undersøkt betydningen av emosjonell støtte fra lærer og tilhørighet til sosialt miljø for tenåringers selvoppfatning. Videre har vi undersøkt hvordan dette relaterer seg til opplevelsen av stress som følge av krav og press fra omgivelse...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nedrud, Aline Lessa Almeida; Lundbekk, Tor Kristian Taralrud;

  I de kommende årene vil eldre utgjøre en større del av befolkningen i de fleste norske kommuner, samtidig vil antall yngre tjenestemottakere øke. Velferdsteknologi er et satsningsområde for å møte de utfordringene. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse ergot...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Håvardstun, Charlotte;
  Publisher: NTNU

  Arbeidslivet har de siste årene gjennomgått store endringer, og med disse endringene har også kravene som stilles til arbeidstakere endret seg. Samfunnet har også gjennomgått betydelige endringer, menn og kvinner forventes i større grad enn tidligere å delta i både arbe...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Forbord, Magnar; Daugstad, Karoline; Frisvoll, Svein Johan; Kvam, Gunn-Turid;
  Publisher: Norsk senter for bygdeforskning
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Telebond, Magnus; Sjøvold, Ole-Petter;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Denne semesteroppgaven inngår som et emne på 7,5 studiepoeng i vårt siste semester som bachelorstudenter ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Valget om å gjennomføre en verdivurdering kommer som et resultat av vår faglige spesialisering innen finansiell styring. I den...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjælberg, Aslak Sverre;
  Publisher: NTNU

  En analyse av språkbruk, dekning og debatt i sammenheng med innvandring og flyktninger i avisene VG, Aftenposten og Dagbladet 2005-2016. I oppgaven er det spesielt lagt vekt på enkelte ord som har bidratt til å påvirke debatten i forskjellige retninger. Oppgaven er delt...

  Add to ORCID
6,833 research outcomes, page 1 of 684