Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (5 )
Download Results
257 research outcomes, page 1 of 26
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schaathun, Hans Georg;
  Publisher: Norsk Informatikkonferanse

  Michael Polanyi er kjend for omgrepet taus kunnskap. Han viste at me ofte veit meir enn me kan fortelja. Dette ser me tydleg i profesjonsstudia. Studentane treng ein praktisk kompetanse som førelesarane slit med å setja ord på. Denne artikkelen oppsummerer litt av det s...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bachke, Nathalie Foti; Rye, Johan Fredrik;
  Publisher: UTMARK

  Hytteliv og arbeidsliv sees vanligvis som atskilte fenomener. Man arbeider hjemme, og reiser så påhytta på for å ta en fortjent pust i bakken. Fritidsboligen er et sted for rekreasjon (ferieliv) og ikke produksjon (hverdagsliv). I denne artikkelen diskuterer vi hvordan ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Klara Rokkones;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus/ OsloMet

  Denne artikkelen er basert på en kvalitativ undersøkelse som tar utgangspunkt i erfaringer og opplevelser elever/lærekandidater på restaurant- og matfag og helse- og oppvekstfag har fra et alternativt opplæringsløp. De har alle vært knyttet til et tilrettelagt tilbud, «...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erlenkamp, Sonja;
  Publisher: Novus forlag

  Artikkelen gir en kort presentasjon av en beskrivelsesmodell for norsk tegnspråksom har blitt utviklet det siste tiåret. Modellen tar utgangspunkt i at norsk tegn-språk gjør bruk av to ulike meningsdanningsmekanismer som i talespråkligkommunikasjon er fordelt på to kana...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Borthen, Kaja;
  Publisher: Novus Forlag

  I denne artikkelen foreslår jeg en semantikk for etterhengt ‘da’ som jeg hevder dekker de aller fleste bruksmåtene for formen ‘da’ i denne posisjonen. Jeg benytter meg av det relevansteoretiske rammeverket (Sperber & Wilson 1995) for å beskrive ‘da’ sine semantiske og p...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Annfelt, Trine; Gullikstad, Berit;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I norsk politikk ble likestillingsintegrering (gender mainstreaming på engelsk) tatt i bruk som strategi utover 2000-tallet. Målet med likestillingsintegrering er å oppnå kjønnsrettferdighet og kjønnslikestilling for alle. Artikkelen spør hvordan dette målet blir politi...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andre, Beate; Jacobsen, Frode; Sjøvold, Endre; Haugan, Gørill;
  Publisher: Norsk sykepleierforbund

  Resultatene i denne studien tyder på at implementering mot å bli et livsgledesykehjem har ført til et større faglig fokus i sykehjemmene. Respondentene beskriver at sertifiseringsprosessen har gitt dem en bedre arbeidshverdag. © 2017. Final publication available at http...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grønnesby, Geir; Pettersen, Aina Margrethe Heen;
  Publisher: Norsk arkeologisk selskap

  This article will not be available due to copyright restrictions (c) 2015 by Norsk arkeologisk selskap

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Laila Tingvold; Siv Magnussen;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Omsorgstjenestene er stadig i utvikling. Fra å være en tjeneste tuftet på eldreomsorg, har den de siste tiårene vokst og betjener nå en rekke flere funksjoner og brukergrupper. Mens denne utviklingen er kjent for hjemmetjenestene, er den mindre beskrevet for sykehjemmen...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Terje; Kringstad, Morten; Olsen, Tor-Eirik; Nornes, Anja Brekke;

  Denne studien er motivert av både kritikken av tapte relevans (relevance lost-debatten) av tradisjonelle økonomiske styringsverktøy, og av at det har vært få studier av kalkulasjonspraksis i store norske industribedrifter siden studien til Bjørnenak (1994c). Resultatene...

  Add to ORCID
257 research outcomes, page 1 of 26