Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (5)
Download Results
13,543 research outcomes, page 1 of 1,355
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rasmussen, Bjørn Kristian;

  Bachelor i politivitenskap

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høgh, Line Charlotte;
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgave JUS399 MAJUR MAJUR-2

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Børtveit, Madelaine A;
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øwre, Eli Christine;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Gjennom media formidles det ofte at aggressiv atferd og mobbing er et økende problem i skolen. Det blir også ytret bekymringer av psykoterapeuter, som hevder at aggressiv atferd blant barn er et av de problemene som øker mest. Trembl...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Benjaminsen, Maren;
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven, utført i samarbeid med FIThydro, har som formål å teste ut beregningsmetoden Large-scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) for overflatehastighet i elver. Ved utbygging av vassdrag endres elveløpet og andre forhold i vassdraget. Som et verktøy for...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stensland-Rørby, Nina Kristin;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i læring i komplekse systemer Systematic parent training programs targeting pivotal parenting skills are on demand in public health services in Norway. Article 1; Systematic parent training - is it efficient and why? examines some of the basic common features of ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schwach, Vera; Brandt, Synnøve S.; Dalseng, Carmen From;
  Publisher: NIFU

  På oppdrag fra Språkrådet har NIFU gjennomført en undersøkelse av språk i pensum i høyere utdanning. Undersøkelsen gjelder pensum på lavere grad med vekt på det første året av høyere utdanning (grunnivå), og den omfatter fem fag: fysikk, historie, informatikk, sosiologi...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundal, Louise-Mari Høie;
  Publisher: The University of Bergen

  I 2016 varslet helseforetakets innkjøpsservice at legemiddelpriser på enhetsnivå skulle ansees som konfidensielle, og 12.mars 2019 ble et vedtak om fortsatt hemmelighold av enhetspriser vedtatt fra Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Konfidensialit...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjeldnes, Maria Svartsund; Ekeland, Andrea;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom kjennetegnet av vedvarende smerter og er sett på som en stor helsemessig utfordring. Verken behandlingsmetoder eller patofysiologi er fullstendig kartlagt, men nyere forskning indikerer at sentralnervøse dysfunksjoner kan være en ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rooth, Tuva Gravbråten;
  Publisher: NTNU

  Bergindustrien er avhengig av finansielle investeringer. For å beskytte eksterne investorer fra villedende informasjon og uadressert risiko er det utarbeidet en rekke internasjonale rapporteringsstandarder som setter retningslinjer for hvordan mineralske leteresultater,...

  Add to ORCID
13,543 research outcomes, page 1 of 1,355