Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (5)
Download Results
1,801 research outcomes, page 1 of 181
 • publication . Article . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dagsvik, John K.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Økonomiske analyser er tilgjengelige via www.ssb.no I de senere årene har det vært økende fokus på produkters «kvalitet» i konstruksjonen av prisindekser. Det er imidlertid ikke opplagt hvordan kvalitetsaspektet skal gripes an. På 1980-og 90 tallet ble det utviklet nye ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjertnæs, Geir Haakon; Hagem, Cathrine; Strøm, Birger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Samfunnsøkonomenes Forening

  Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Samfunnsøkonomenes Forening. Denne artikkelen omhandler mulige utforminger av Norges klimaavgiftspolitikk og beregninger av konsekvenser av disse valgene for norsk økonomi. Norges valgmuligheter i klimapolitikken er delvis bunde...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svalund, Jørgen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Artiklene i Samfunnsspeilet er tilgjengelige fra SSBs nettsider: http://www.ssb.no/ssp/ Andelen som rapporterer at de har en funksjonshemning er i Norge om lag på samme nivå som gjennomsnittet i EU-landene. I vårt naboland Danmark sier 5 prosentpoeng flere at de har en ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Marie Reitan; Hilde Eide;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sykepleiernes Samarbeid i Norden

  Background: In order to improve the quality of care for cancer patients, The Norwegian Radium Hospital established in 1982 an advanced programme in cancer nursing. During the period 1982 – 2000, 366 cancer nurses were graduated. Purpose: The aim of this study was to eva...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sommervoll, Dag Einar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Artiklene er tilgjengelig på internett: www.ssb.no/oa Skattereformen av 1992 reduserte fradragsmuligheten for gjeldsrenter betydelig. Perioden etter reformen har vært preget av s...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1980
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dæhlin, Eilert;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Det norske diakonforbund
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mortensen, Lars Boje;
  Persistent Identifiers

  handle: 1956/590

  Publisher: Norsk klassisk forbund
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moe, Hallvard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Centered on the Norwegian public broadcaster NRK – which celebrates its 75 year anniversary in 2008 – this article discusses a current key challenge for media policy: how to rethink and legitimize public media institutions in a digital media system. I point to problemat...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dorothee Ehrich; Nigel G. Yoccoz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Idunn

  Snøskohare – og gaupesyklusene i det boreale Nord-Amerika er et av de best kjente eksempler på populasjonssykluser. Sammenlignet med andre sykliske arter har denne syklusen en relativ konstant periode på 9–10 år. Haretettheten varierer typisk 20–30 ganger mellom topp- o...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rodriguez, Joaquin; Haraldsen, Frank;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Økonomiske analyser er tilgjengelige via www.ssb.no Statistisk sentralbyrå benytter fra og med augustindeksen 2005 strekkodedata i full skala til å beregne delindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i konsumprisindeksen (KPI). Dette innebærer at denne delindeks...

  Add to ORCID
1,801 research outcomes, page 1 of 181