Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
38 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Urdal, Kurt; Hellen, Bjart Are;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hagen, I.J., Karlsson, S., Urdal, K. & Hellen, B.A. 2021. Evaluering av kultivering av laks i Korsbrekkelva. NINA Rapport 1961. Norsk institutt for naturforskning. I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Korsbrekkelva til stamlaks...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Støen, Ole-Gunnar; Thorsen, Neri Horntvedt; Nilsen, Erlend B.; Rivrud, Inger Maren; Kindberg, Jonas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Støen, O.-G., Thorsen, N.H., Nilsen, E.B., Rivrud, I.M. & Kindberg, J. 2021. Brunbjørnbinners arealbehov og betydningen av svensk forvaltning for bestandsutviklingen i Region 6. NINA Rapport 1952. Norsk institutt for naturforskning. Rovviltnemnda i Region 6 ga Norsk ins...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulvan, Eva Marita; Havn, Torgeir Børresen; Bergan, Morten André; Solem, Øyvind;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Ulvan, E.M., Havn, T.B., Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2021. Ungfiskundersøkelser i Ferja (Årgårdsvassdraget). Høsten 2020. NINA Rapport 1938. Norsk institutt for naturforskning. Det ble den 31. august og 1. september 2020 gjennomført ungfiskundersøkelser på ti stasjoner i F...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Taugbøl, Annette; Rishatt, Andrea; Dervo, Børre Kind; Grøndahl, Finn Audun;
  Persistent Identifiers

  Kunnskap om mikroplast (plastfragmenter <5 mm) i ferskvann og ferskvannsbiota er begrenset da det meste av fokuset på denne tematikken har vært for det marine miljøet. I dette studiet presenterer vi flere enkle og godt egnede metoder for innsamling og filtrering av vann...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Hans Chr.; Follestad, Arne; Lorentsen, Svein-Håkon; Nilsen, Erlend B.; Stokke, Bård G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Pedersen, H.C., Follestad, A., Lorentsen, S.-H., Nilsen, E.B. & Stokke, B.G. 2021. Statusoversikt for jaktbart småvilt: Bestandsstatus og utviklingstrender siste 5 år. NINA Rapport 1917. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten presenterer status for alle jak...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla; Romtveit, Lena; Rauset, Geir Rune; van Moorter, Bram; Strand, Olav; Holter, Tobias; Singsaas, Marianne; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Gundersen, V., Selvaag, S. K., Dokk, J. G., Wold, L. C., Romtveit, L., Rauset, G. R., van Moorter, B., Strand, O., Holter, T., Singsaas, M. og Mossing, A. 2021. Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og fordeling på areal over tid. NINA Rapport 1909. ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staverløkk, Arnstein; Olsen, Mikaela E.G.P.; Ødegaard, Frode; Sydenham, Markus A.K.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Staverløkk, A., Olsen, M. E. G. P., Ødegaard, F. & Sydenham, M. A. K. 2021. Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Viken og Agder i 2020. NINA Rapport 1941. Norsk institutt for naturforskning. Rødknappsandbie, Andrena hattorfiana, er en kriti...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Barton, David N.; Gundersen, Vegard; Venter, Zander V.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Fysisk aktivitet kan defineres som enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå. Denne rapporten er avgrenset til en kunnskapsstatus om anvendelse av stordata for tilrettelegging av fysisk aktivite...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten André; Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Solem, Øyvind;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bergan, M.A., Bremset, G., Holthe, E. & Solem, Ø. 2021. Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for utvalgte sidevassdrag og tilløpsbekker mellom Støren og Gaulosen. NINA Rapport 1830. Norsk institutt for naturforskning. Fylkesmannen i Trøndela...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  van Dijk, Jiska; Sægrov, Harald; Israelsen, Markus Fjellstad; Rosvold, Jørgen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  van Dijk, J., Sægrov, H. Fjellstad Israelsen, M., & Rosvold, J. 2021. Bestandsutvikling for oter, laks og sjøørret ut fra historiske data på Sunnmøre. NINA Rapport 1982. Norsk institutt for naturforskning. Mål Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over besta...

  Add to ORCID
38 research outcomes, page 1 of 4