Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir; Jensås, Jan Gunnar;
  Persistent Identifiers

  Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset, Bengt Finstad, Torgeir Havn og Jan Gunnar Jensås. 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. - NINA Rapport 1249. 52 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestande...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokke, Sigbjørn; Palmar Nesje; Langvatn, Rolf;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Ormen Lange landanlegg på øya Gossa ble satt i drift i 2007 med A/S Norske Shell som operatør. Anlegget er plassert i et område som delvis vil være i konflikt med hjortetrekket til og fra fastlandet. Spesielt gjelder dette et viktig trekk som er konsentrert rundt Steins...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kaczensky, Petra; Ruslam Doldin; Enke, Dag; Linnell, John D.C.; Lukanovsky, Oleg; Salemgareyev, Albert R.; Sidorova, Tetyana V.; Sklyarenko, Sergey; Kisebaev, Talgat; Walzer, Chris; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

  Kaczensky, P., Doldin, R., Enke, D., Linnell, J. D. C., Lukanovsky, O., Salemgareyev A. R. Sidorova, T. V., Sklyarenko, S., Kisebaev, T., Walzer, C., Ward, S., Zuther, S. 2017. Feasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skoglund, Sigrid; Næsje, Tor Fredrik; Berntsen, Henrik Hårdensson; Østborg, Gunnel M.; Saksgård, Laila M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Skoglund, S., Næsje, T.F., Berntsen, H.H., Østborg, G. & Saksgård, L. 2019. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018. NINA Rapport 1587. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva har pågått årlig siden 198...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokke, Sigbjørn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Stokke, S. 2015. Uttak av hjortevilt på Nyhamna. En dokumentasjon av hjort- og rådyruttaket 2013–2014. - NINA Rapport 1111. 56 s. Denne rapporten omhandler en aksjon som ble iverksatt for å fjerne rådyr og hjort fra det innesperrede landanlegget på Nyhamna som mottar ub...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Jensås, Jan Gunnar;
  Persistent Identifiers

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi A...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnbjørn Bremset; Østborg, Gunnel; Aronsen, Tonje; Saksgård, Laila; Næsje, Tor Fredrik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Bremset, G., Østborg, G.M., Aronsen, T., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2015. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. - NINA Rapport 1213 Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva er en videreføring av et undersøkelsesprogram som har vært gjen...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skoglund, Sigrid; Ulvan, Eva M; Naesje, Tor F; Østborg, Gunnel M; Saksgård, Laila M;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Skoglund, S., Ulvan, E.M., Næsje, T.F., Østborg, G.M., & Saksgård, L.M. 2018. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2017. NINA Rapport 1429. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva har skjedd årlig siden 1...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Eide, Ove; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Lund, Egil; Ulvan, Eva M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Lund, E. & Ulvan, E.M. 2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport for perioden 2009-2013. - NINA Rapport 1015. 74 s. Formålet med denne undersøkelsen er å o...

  Add to ORCID
9 research outcomes, page 1 of 1