Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4 )
Download Results
6,833 research outcomes, page 1 of 684
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øren, Magnus; Isungset, Pål Vindegg;
  Publisher: NTNU

  Denne rapporten dokumenterer utviklingen av et inspeksjonsverktøy for prosesstanker. Oppgaven bygger videre på en prosjektrapport som ble utarbeidet i høstsemesteret 2013. Beste konsept ble funnet i prosjektoppgaven fra 2013 og i denne rapporten dokumenteres utvikling a...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Benjaminsen, Maren;
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven, utført i samarbeid med FIThydro, har som formål å teste ut beregningsmetoden Large-scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) for overflatehastighet i elver. Ved utbygging av vassdrag endres elveløpet og andre forhold i vassdraget. Som et verktøy for...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerkli, Per Morten;

  Denne oppgaven omhandler driftsplanlegging av et bestemt vegprosjekt i Midt-Norge. Det er vegstrekning på kyststamvegen E39 ved Vinjefjorden som skal utbedres, der byggherre er Statens vegvesen. I denne oppgaven er det jeg som skal stå for planleggingen for den utførend...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Teigen, Elisabeth Ødegård; Olsen, Katrine;
  Publisher: NTNU

  Det er i starten av oppgaven foretatt en grundig gjennomgang av utgitte publikasjoner som omhandler betongelementbruer. I dag finnes det ikke et gjeldende regelverk for betongelementbruer, slik som tidligere. Hoveddelen av denne oppgaven dreier seg derfor om dimensjoner...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tveit, Anders Raa; Aprieto, Lael;
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gundersen, Jan Fredrik; Johannessen, Sondre T.;

  NORSK: NTSosial er en webapplikasjon utviklet som en prototype med mål om å knytte sammen Facebook med Norsk Tipping sitt spillelagskonsept. Applikasjonen gir brukere mulighet til å være medlem av spillelag, foreslå kuponger til et spillelag og delta på kuponger foreslå...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Snorre Nordbo;
  Publisher: NTNU

  Det skal bygges flere nye ishaller i Norge de kommende årene, blant annet nye Jordal Amfi. I lys av verdens klimautfordringer er det et tidsriktig energisystem som er planlagt i denne ishallen. Her benyttes det CO2 både som arbeidsmedium og sekundærmedium, samtidig som ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rooth, Tuva Gravbråten;
  Publisher: NTNU

  Bergindustrien er avhengig av finansielle investeringer. For å beskytte eksterne investorer fra villedende informasjon og uadressert risiko er det utarbeidet en rekke internasjonale rapporteringsstandarder som setter retningslinjer for hvordan mineralske leteresultater,...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stavrum, Lars Rikard;
  Publisher: Institutt for fysikk

  Denne oppgaven har undersøkt hvordan kraft behandles i lærebøker i fysikk beregnet på elever i den videregående skolen i Norge. Læreverkene <> og <> for Fysikk 1 og Fysikk 2, i alt fire bøker, har dannet grunnlaget for denne undersøkelsen. I oppgaven har en delt inn ana...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Almklov, Dorthea" "Tomter, Håkon" "Hanno, Ida Ljøgodt von" "Solem, Mari;
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
6,833 research outcomes, page 1 of 684