Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
20,472 research outcomes, page 1 of 2,048
 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grini, Monica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune, Sara Sindquist;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Innledning​: Fagartikkelen tar for seg helsepersonells opplevelse av oversikt og pasientsikkerhet under en endringsprosess for å se hvilke innvirkninger slike endringer har på arbeidshelsen. Denne studien undersøker hvilken betydning helsepersonells opplevelse av tilstr...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjeldberg, Malin Aasen;

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2015. Norsk: Oppgaven tar for seg problemstillingen: Hva tenker lærere om lesing av sakprosatekster på mellomtrinnet? Jeg har benyttet meg av en kvalitativ metode, og samlet inn data gjennom intervju med fire lærere på mellomtr...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ølnes, Eirik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  I prosjektoppgaven «Underjordsanlegg for godsterminal» i faget TGB4500 ved NTNU så undertegnede på muligheten for å flytte deler av det planlagte logistikknutepunktet ved Torgård inn i fjellhaller i Vassfjellet. På denne måten brukes arealer som ellers ikke kan utnyttes...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Cecilie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Research . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vårdal, Erling;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SNF

  Støtten til norsk jordbruk er høy. Spesielt høy er støtten til distriktsjordbruket. I dette arbeidsnotatet presenteres først størrelsen på distriktsstøtten. Med utgangspunkt i en utredning av Brox, Teslie og Vestøl fra 1988 diskuteres det deretter hvor stor støtten bør ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjelsberg, Kine;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Tema for avhandlingen er reglene for å pålegge hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 tredje ledd.

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Duong, Truc Trung;
  Publisher: Oslo School of Architecture and Design

  I løpet av sovekapsel prosjektet jeg hadde i et tidligere semester, tenkte jeg på andre bruksområder annet enn kontorer/arbeidsplasser kapselen kunne vært nyttig. Da jeg gjorde research til det prosjektet fant jeg ut at følelsen av trygghet er et viktig element for at m...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Jørgen;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Problemstilling: Hvordan stiller ulike barnehagemiljø seg til bruken av IKT i barnehagen, hvilken kompetanse har de og hvilke holdninger har de til det? bachelor-v2014

 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Damsgaard, Hilde Larsen; Lindvig, Inger Kjersti;
  Persistent Identifiers

  Innledning Høyere utdanning har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Et sentralt utviklingstrekk er bevegelsen fra en eliteutdanning som var forbeholdt de få, til en utdanning for de mange. Dette blir omtalt som massifisering av høyere utdanning. Utviklingen he...

  Add to ORCID
20,472 research outcomes, page 1 of 2,048