Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sidsel Saugestad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

  Source at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-01-02>https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-01-02</a>. Denne artikkelen ser på noen aspekter av en sannhetskommisjon som er oppnevnt i Norge. Den første delen skisserer bakgrunnen for oppnevnelsen og ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Trygve B. Broch;
  Persistent Identifiers

  Sammendrag Organisert lagidrett forsøker å balansere individers og gruppens mål. Denne balansekunsten finner sted innenfor et rammeverk av seier og tap. Det er derfor lett å anta at idrettsutøvere læres målrettet rasjonalitet og at trenerens beste redskap er konkurranse...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Linda Marie Dyrlid;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Mens ulike sider ved det politiske og strukturelle rammeverket som regulerer polske migranters rettigheter og plikter i Norge har endret seg siden EU-utvidelsen i 2004, ser andre mønstre ut til å ha blitt opprettholdt: Polske migranter blir fremdeles assosiert med spesi...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Emil A. Røyrvik;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Artikkelen plasserer seg i den intense debatten om det antropologiske kulturbegrepet som oppstod i forbindelse med «representasjonskrisen» i faget fra 1980-tallet. Artikkelen argumenterer for at den pragmatiske løsningen på problemene som hefter ved kulturbegrepet, som ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Håkon Fyhn;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Gjennom antropologisk deltakelse og empatisk innlevelse kan vi berøre et implisitt potensial av mening jeg argumenter for at kan utgjøre en viktig kilde til innsikt. Fordi potensialet vi berører i stor grad er uformet, må det gis form for å tjene som antropologisk innsi...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørn Arntsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget (Scandinavian University Press)

  Source at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-03-04-08> https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-03-04-08</a>. <p>Hvordan bidrar etnografisk film til antropologisk forståelse? Hva er likheter og forskjeller i perspektiver og metoder i etnografiske f...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bente Sundsvold;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  The following article, Sundsvold, B. (2018). "Å tenkje som en fauel" Med videokamera i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl. <i>Norsk Antropologisk Tidsskrift, 29</i>(3-4), 179-198, can be accessed at <a href=https://doi.org/10.1826...

  Add to ORCID
7 research outcomes, page 1 of 1