Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
20,526 research outcomes, page 1 of 2,053
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratås, Therese Hanssen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Barn som er blitt utviklingstraumatisert- er barn hvis tillit ofte er brutt, hvor forventningene om svik er mange, relasjon til andre mennesker er utfordrende, de strever ofte med læring og fungering i skolen. Følgende problemstillin...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schaathun, Hans Georg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Informatikkonferanse

  Michael Polanyi er kjend for omgrepet taus kunnskap. Han viste at me ofte veit meir enn me kan fortelja. Dette ser me tydleg i profesjonsstudia. Studentane treng ein praktisk kompetanse som førelesarane slit med å setja ord på. Denne artikkelen oppsummerer litt av det s...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nymo, Randi Inger Johanne;
  Publisher: Bladet Nordlys

  Source at <a href=https://nordnorskdebatt.no/article/fornorskninga-i-ny-drakt-1>https://nordnorskdebatt.no/article/fornorskninga-i-ny-drakt-1. </a> Debatten om hvorvidt Nye Narvik kommune skal innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet gir gufs fra fortida. Når vi...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paulsrud, Inger Opedal; Iversen, Hilde Karin Hestad; Holmboe, Alf Harald; Haugum, Mona;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myrland, Kjell Rune;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven sitt tema har sitt overordnede utspring i FNs barnekonvensjon, og hvordan målene i denne, via offentlige dokumenter, er forsøkt operasjonalisert og imøtekommet gjennom en arbeidsmodell initiert av Alta kommune, også kalt Tidlig Innsats Altamodellen....

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brunstad, Erlend; Chen, Justin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Ålesund kommune har i Hovedplan avløp 2011-2020 satt som mål å utbedre gammelt ledningsnett, redusere utslipp og holde rensekrav. Ifølge rapporten Overordnet saneringsplan er Myrland et gammelt boligområde som er preget av stor andel fellessystem og vannlekkasjer. Disse...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hoem, Magnus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andresen, Børge Sognnæs;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne oppgavene omhandler EBSD kvantifisering av rest-austenitt i sveisesimulert SMSS og utforsker i tillegg en ny metode for in-situ strekktesting hvor EBSD opptak blir gjort under kontinuerlig strekking. To ulike strategier ble gjennomført for in-situ eksperimentene. ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Iversen, Tonje Maria;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave Sosiologi og sosialt arbeid ME522 - Universitetet i Agder 2017 Formålet med denne oppgaven er å få en forståelse for det emosjonelle arbeidet som frontlinjeansatte på nav utøver. Fokuset er å belyse både hvordan de opplever og hvordan de håndterer ulike si...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gotteberg, Trygve A.;
  Publisher: Forsvarets høgskole

  I denne tverrsnittstudien har jeg undersøkt hvilket bidrag validerte målinger av konstruktiv og destruktiv lederatferd kan gi til en seleksjonsprosess. Datagrunnlaget er hentet fra Forsvarets opptak og seleksjon til befalsskolene i Forsvaret, som ble gjennomført på Sess...

20,526 research outcomes, page 1 of 2,053