Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
35,284 research outcomes, page 1 of 3,529
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Morozov, Mykyta;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  A masterthesis about legality of Norwegian Intelligence Services bulk-access surveillance capacity proposed by Lysne II - commission in a proposition "Digitalt Greseforsvar (DGF)" of 26.06.2016 in relation to Grunnloven § 102. En masteravhandling om lovligheten av E-tje...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kessler, Viktoria Berger;

  I denne oppgaven skal jeg svare på problemstillingen om hvordan representasjonen av vampyren har forandret seg i audiovisuelle medier siden 2000-tallet. For å besvare dette har jeg valgt ut tre forskjellige audiovisuelle medier som presenterer vampyren i sin fortelling....

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergerseter, Mia In Hee Solvang;

  Bacheloroppgave, barnehagelærerutdanning, 2016. Norsk: I denne oppgaven har jeg sett på femåringers balanseferdigheter i en natur – og gårdsbarnehage og i en tradisjonell barnehage. Formålet med denne oppgaven er å sammenligne disse to barnehagene, og se om det var noen...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordli, Åse Elise;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Sørøst-Norge

  Bakgrunnen for oppgaven er at jeg som sykepleier i den geriatriske spesialisthelsetjenesten har sett behovet for å sette fokus på pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet har de senere tiår fått økt fokus både internasjonalt og nasjonalt. Nasjonalt har dette resultert i Pasie...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Research . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Telemarksforsking

  Utviklingen i Grenland fortsetter i stor grad i samme mønster som tidligere. Det er nedgang i antall industriarbeidsplasser som hemmer arbeidsplassutviklingen og befolkningsveksten. Grenland er imidlertid en attraktiv region som bosted, og næringsstrukturen blir etter h...

  Add to ORCIDorcid
 • Bachelor i sykepleie, desember 2012

 • publication . External research report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit;
  Publisher: Uni Research Rokkansenteret

  Denne rapporten undersøker hvilken nytte småkommuner har av å samarbeide regionalt om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling. For å svare på det, er det gjennomført telefonintervju med ordførere, rådmenn og næringsansvarlige i åtte småkommuner i fem ulike r...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor F.; Thorstad, Eva B.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturfoskning (NINA)

  Ugedal, O., Saksgård, L.M., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2017. NINA Rapport 1515. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske etter laks. Stortinget vedtok å utbygge elva for k...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bryn, Brita Lotsberg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Oslo

  Artikkelen drøfter norsk og russisk metaforbruk knyttet til transport i et komparativt perspektiv, med særlig vekt på norsk sjø- og skipsmetaforikk og russiske jernbanemetaforer. acceptedVersion

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Kristin;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn: MRSA er et komplekst tema, og i takt med den økende insidensen vil også stadig flere helsearbeidere oppleve å bli smittet. Hensikten med studien var å undersøke hvordan det oppleves å være helsearbeider og teste positivt på MRSA. Materiale og metode: Det ble u...

35,284 research outcomes, page 1 of 3,529