Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2 )
Download Results
52,596 research outcomes, page 1 of 5,260
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Indahl, Ingrid;
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Marita Helen;

  Masteroppgave 120 poeng Kartleggingen av Follo politidistrikt ble gjennomført som en Questback undersøkelse i perioden ettervinteren 2012, til høsten 2012. Hensikten var som nevnt ovenfor, å få kunnskap om i hvilken grad det eksisterer uutnyttet formalkompetanse blant d...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjeldnes, Karianne Moen;
  Publisher: The University of Bergen

  Avhandlingen redegjør for de prosessuelle og materielle vilkår for permittering i arbeidsforhold. I tillegg omtales kort permitteringsadgangen i svensk og dansk rett. Rettsforholdet mellom partene i permitteringsperioden blir adressert, og også rettsvirkninger av urettm...

  Add to ORCID
 • Noralv Veggeland hevder at gjennom utskillelse av store deler av forvaltningen til egne virksomheter, består den primære styringsmuligheten i etablering av regler, forskrifter og instrukser. For å sikre etterfølgelse at reguleringene etableres tilsyn. Omfanget er så sto...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løkken, Stian Andre;
  Publisher: Institutt for geologi og bergteknikk

  Reduksjon av CO$_2$-utslipp er et tema som opptar svært mange og dermed investeres det mye penger i forskning og utvikling av ny og mer energieffektiv teknologi. Et av disse områdene er fangst av CO$_2$. Norcem har et pågående pilotprosjekt i Brevik hvor fire forskjelli...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergem, Bjørn Greger;

  Denne oppgaven tar sikte på å undersøke Forskningsrådets utvelgelse av støtte til kommersielle forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) i forhold til teori om markeds-imperfeksjoner. Oppgaven drøfter i hovedsak to former for markedssvikt knyttet til FoU; eksterne virkn...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, Kjetil;

  RUE benytter seg kystdesigns ROV, ”Supporter” Dette er en kraftig arbeids ROV som har fått gode tilbakemeldinger fra sine brukere. ROV’er har de siste tiårene, mer og mer tatt over arbeidsoppgaver som tradisjonelt har blitt utført av dykkere. En av grunnene til dette er...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Federici, Roger André; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Bru, Lars Edvin; Rønsen, Ester; Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine;
  Publisher: NIFU, Folkehelseinstituttet og Læringsmiljøsenteret

  ‘Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert sam-handling med skole’ var en randomisert, kontrollert studie som ble utført som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU, Folkehelseinstituttet, Læringsmiljøsenteret ved UiS og tolv norske kommune...

 • publication . Article . 1913
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thaulow, J. G.;
  Publisher: Det Norske Myrselskap
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristoffersen, Elke Heidi;
  Publisher: NTNU

  I denne studien har jeg belyst hvordan praksisveilederne ved trafikklærerutdanningen på HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag) gjennom sine arbeidsmåter legger til rette for refleksjon blant trafikklærerstudentene. Mine undersøkelser er basert på selvrapportering og min prob...

  Add to ORCID
52,596 research outcomes, page 1 of 5,260