Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
4,466 research outcomes, page 1 of 447
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thøger-Andresen, Andreas Solvang; Trovåg, Tore Nikolaisen; Wikane, Andreas Solheim;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Bacheloroppgave i landmåling og eiendomsdesign. Fakultet for ingeniør- og naturvitskap/ Institutt for byggfag/ Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. LEI150

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Veslum, Frederik; Malm, Hanna Backer;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Oppgaven ``Fremtidens kontrollrom for høyt automatiserte havbruk'' tar for seg problemstillinger relatert til hvordan operatøren på en havmerd kan opprettholde et godt situasjonsbilde under oppskalering. Det er fokusert på hvordan utformingen av kontrollrommet skal være...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Haugum, Mona; Ghebremedhin, Helen; Iversen, Hilde Karin Hestad;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
  Country: Norway
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Petersen, Elise Indregård;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Målet med studien var å undersøke hvilke utfordringer elevene møter i arbeid med matematisk modellering. Fokuset ligger hovedsakelig på startfasen i modelleringssyklusen, og jeg vil også belyse hvordan elevene håndterer noen av de oppståtte utfordringene. Datamate...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørkli, Tage; Lande, Simen;
  Country: Norway
 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ragnhild Solberg;
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Sammendrag Hologrammer er markører for futuristiske verdener. Digitale spill lar oss oppleve verdener der hologrammer er plassert som aktører med funksjoner utover å være atmosfæriske objekter. Denne artikkelen redegjør for en bred kulturell forståelse av hva et hologra...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordaas, Anniken Elsa Karlsen; Storeide, Kristin Einan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Country: Norway

  Huntonstranda er lokalisert mellom Gjøvik sentrum og Mjøsa, og domineres i dag av industri, parkeringsarealer og bilgenererende handel. Det er få funksjoner som inviterer til opphold og rekreasjon, med unntak av den svært populære Mjøspromenaden. Det har lenge vært ambi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sterner, Carl Jakob Lis;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  Country: Norway

  BSV5-300

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Raae, Jan Flemming;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Oslo
  Country: Norway

  Denne kvalitative studien tar for seg hva familieterapeuter legger til grunn for sin bruk av narrative brev i terapi, og hvilke tanker familieterapeutene gjør seg om tekstens innflytelse på det terapeutiske samarbeidet. Studien bygger på intervjuer med fire familieterap...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mengshoel, Karen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NIKU
  Country: Norway

  Utført på oppdrag av Riksantikvaren

  Add to ORCIDorcid
4,466 research outcomes, page 1 of 447