Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dombu, Siri Voll; Bardalen, Arne; Strand, Einar; Henriksen, Birgitte; Lamprinakis, Lampros;
  Publisher: NIBIO

  I denne rapporten drøftes matsikkerhet og forsyningsberedskap i en norsk sammenheng. Matsikker-heten i Norge er avhengig av kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og velfungerende internasjonale markeder. Det har de senere år blitt stadig ...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Ruben Alexander; Turtumøygard, Stein; Skarbøvik, Eva;
  Publisher: NIBIO

  Prosjektet har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom gjennomførte jordbrukstiltak og økologisk tilstand i vannforekomster, målt gjennom de biologiske valitetselementene bunndyr og begroingsalger. For nedbørfelt med mer enn 20 % jordbruksareal ble det funnet signi...

2 research outcomes, page 1 of 1