Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
53,616 research outcomes, page 1 of 5,362
 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæterdal, Ingvil von Mehren; Akselsen, Per-Espen; Berild, Dag; Harboe, Ingrid; Odgaard-Jensen, Jan; Reinertsen, Even; Vist, Gunn Elisabeth; Klemp, Marianne;
  Publisher: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services

  NORSK: Bakgrunn: Denne rapporten adresserer problemstillingen: Er det forskjell i effekt mellom peroral og intravenøs antibiotikabehandling av infeksjonssykdommer hos store og viktige pasientgrupper. Rapporten besvarer ikke spørsmålet om når (hvor tidlig) det kan skifte...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blom, Rune Andre; Vik, Heidi Sunde;
  Persistent Identifiers

  Det siste året har vært preget av store fall i oljeprisen, hvilket har resultert i at investeringene på norsk sokkel har stoppet opp. Dette har i sin tur ført til massiv nedgang i en rekke bedrifter i oljeservicebransjen, som har måttet møte nedgangen med både permitter...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jonsen, Silje Rohaugen;

  Bacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2018. Norsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan utvalgte barnehager legg til rette for risikolek på barnehagens uteområder. I tider hvor sikkerhet har fått mye oppmerksomhet, kan det v...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frønes, Espen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven benytter seg av parametrisk design for å automatisere optimaliseringen av en nettverksbuebru gitt radiell staggeometri ved hjelp av programvarene Dynamo, Robot Structures Analysis og Excel. Samt å benytte en manuell versjon av samme kode for videre ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Krystad, Rebekka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian university of life sciences, Ås

  Denne oppgaven er initiert av NIBIO og Oslo kommunes vann- og avløpsetat for å undersøke den hygieniske kvaliteten i Teglverksdammen, et nyåpnet naturbasert rensedamanlegg, som er en restaurert del av Hovinbekken i Oslo. Denne oppgaven skal belyse hvordan tilførsel av f...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 1933
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ording, A.;
  Publisher: Det Norske Myrselskap
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lie, Kristine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elvebakk, Turid Størkersen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i tilpasset opplæring - Nord universitet, 2018

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øen, Cecilie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  The Locked Room (1986) er den siste romanen i den amerikanske forfatteren Paul Austers The New York Trilogy.Boken er en sammensatt tekst som skaper en tett, intertekstuellvev. Den trekker veksler på gjenkjennelige genrekonvensjonerog klisjéer fra blant annet detektivfor...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sondre Sægrov Eiane;
  Persistent Identifiers
  Publisher: uis
  Add to ORCIDorcid
53,616 research outcomes, page 1 of 5,362