Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
137 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Runar Døving;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press/Universitetsforlaget

  Sammendrag Gullestad observerer og beskriver hjemmet som et felles prosjekt der husholdets autonomi er svært viktig (Gullestad, 1984; 1992), men uten å analysere funnene i et slektskapsteoretisk perspektiv. Husholdstrukturen, og det generative, i det norske bilaterale s...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Mari Rysst;
  Persistent Identifiers

  Sammendrag Denne artikkelen handler om tre metodologiske utfordringer knyttet til anonymisering, samtykke og detalj-planlagte feltarbeid. Antropologisk forskning er en hermeneutisk, fenomenologisk forskningstradisjon som vektlegger relasjoner, samhandling og mening. I a...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sidsel Saugestad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)

  Source at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-01-02>https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-01-02</a>. Denne artikkelen ser på noen aspekter av en sannhetskommisjon som er oppnevnt i Norge. Den første delen skisserer bakgrunnen for oppnevnelsen og ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  Hilde Lidén;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press/Universitetsforlaget
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Håvard Lunde Helgesen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS

  Sammendrag Artikkelen tar for seg å nyansere vår forståelse av det nordamerikanske rustbeltet gjennom ett case-studie av en nylig oppstartet kinesisk eid og drevet bilrutefabrikk i det gamle industrielle hjertelandet av USA. Fabrikken befinner seg i Moraine, Ohio, og ar...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors:
  Bjørn Enge Bertelsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors:
  Jan Ketil Simonsen; Kjersti Larsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access
  Authors:
  Marianne Elisabeth Lien; Tone Høgblad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access
  Authors:
  Hege Wallevik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access
  Authors:
  Ada I. Engebrigtsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  Add to ORCID
137 research outcomes, page 1 of 14