Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
1,255 research outcomes, page 1 of 126
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fauske, Anne Marte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Fisk nytta til styrking av populasjonar som veks opp hjå klekkeri, har vist seg å ha høgare dødelegheit enn vill fisk. Hovudårsakane til dette er svolt og predasjon. Med føremål å auke andelen fisk som overlev har ein i tidlegare studiar utført eksperiment og vist at op...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gjerde, Hallvard; Christophersen, Asbjørg S; Normann, Per Trygve; Assum, Terje; Pettersen, Bjørg Sjøgren; Rognerud, Ada Josefine; Sabaredzovic, Azemira; Mørland, Jørg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berge, Tord;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Hovudtemaet i denne oppgåva, er ettervern i den norske barnevernstenesta. Dette er eit oppfølgingstilbod som gis til barnevernsbarn frå dei er 18 til 23 år. Målet med denne oppfølginga er å gi dei den støtta og rettleiinga dei treng for ein god overgang til eit sjølvste...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Drivenes, Erlend;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk. Fakultet for ingeniør- og naturvitskap/ Institutt for maskin- og marinfag/ Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. MAS150

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvalvik, Karoline Jacobsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Målet med denne avhandlinga er å betre forståinga av koplinga mellom planlegging og politikk i norske kommunar. Dette vil eg oppnå gjennom å studere forholdet mellom kommunal planstrategi og lokale folkevalde i praksis. I tillegg håper eg at arbeidet kan bidra til å sty...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Worren, Henning;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgåva er ei kvalitativ undersøking av kva seks lærarar i samfunnsfag tolkar det inneberer å vere ein kritisk tenkande person, og korleis dei operasjonaliserer utviklinga av slike evner i skulen. Kritiske evner innehar stor grad av aktualitet i norsk skule ...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ersland, Elisabeth Habbestad;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Grunnskulelærar GLU 1-7. Deltid Høgskulen på Vestlandet/Avd. Stord DLU1-PEL 415

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine;
  Publisher: NIBIO

  Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to develop an own growing concept for fruit for indu...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høydal, Marita Orseth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Det finst i dag ei gryande anerkjenning av at rusavhengnad har betydelege konsekvensar utover individet som er avhengig. Føremålet med den føreliggande studien var å undersøkje opplevinga av å vera pårørande til ein rusavhengig. Dette gjaldt på tvers av type relasjon ti...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Attestog, Targeir;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave industriell økonomi og teknologiledelse IND590 - Universitetet i Agder 2018 Temaet for denne oppgåva er oppstartsbedrifter som hovudsakleg består av studentar på norske studentinkubatorar. Som teoretisk rammeverk for studien har eg brukt entreprenørielt øk...

1,255 research outcomes, page 1 of 126