Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
19,392 research outcomes, page 1 of 1,940
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svenja Eidesen De Smedt; Grete Mehus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Source at https://doi.org/10.7557/14.4238 . In Norway, many areas can be classified as rural on climatic, geographic or demographic grounds. The rural context means that nurses and patients face circumstances and situations that are different, or do not occur in urban ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ilstad, Janne Thu;
  Publisher: Rettspolitisk forening

  Interesseavveiningen mellom hensynet til barnets beste (og herunder tilknytningen til riket) og innvandringsregulerende hensyn i asylsaker som angår lengeværende barn, har i lang tid vært gjenstand for debatt. I artikkelen undersøkes hvordan både Utlendingsnemnda og søk...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wadel, Line Elisabeth Eliassen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Background: Falls are a leading cause of injuries and injury related deaths among older people. Research has shown that the risk can be reduced through exercise and physical activity. However, still many elderly have an inactive lifestyle. To engage the elderly in fall ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fredriksen, Stian;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Brukermedvirkning er et begrep som dukker opp i ulike sammenhenger i mange fagfelt. De fleste som snakker om brukermedvirkning er enige om at brukermedvirkning er viktig. Når jeg forsøker å finne svar på hvorfor brukermedvirkning er viktig, virker det imidlertid som om ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anna Blekastad Watson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Teatervitenskap

  I denne artikkelen viser jeg til Perleporten Teatergruppes særegne formspråk i forestillingene Knoll & Tott (1975) og i Jug meg en saga (1976), og hvordan formspråket er et resultat av gruppens politiske ståsted og anarkistisk livssyn, samt deres bakgrunn fra dramal...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halvorsen, Trine Lovise;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Drawing on transnationalism and ethnic capital this master thesis in sociology explores how newly arrived migrants from Syria, Afghanistan, Somalia and Eritrea use transnational dimensions and ethnic capital in reflections on education and their educational aspirations....

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Magnussen, Monica;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Haugum, Mona; Ghebremedhin, Helen; Iversen, Hilde Karin Hestad;
  Publisher: Folkehelseinstituttet, Område for helsetjeneste
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Møller-Skau, Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Denne masteroppgaven undersøker gutter i utsatte posisjoner og deres erfaringer med estetikk. Formålet med oppgaven er få kunnskap om hvordan estetikk kan innvirke i unge gutters sårbare liv, og hvorvidt disse erfaringene har betydning for en skolekontekst. Dette belyse...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haslestad, Janne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of South-Eastern Norway

  Temaet i denne masteroppgaven er forholdet mellom samfunn og skole der temaet belyses for å undersøke om den politiske styringen av opplæringen har betydning for livsmestring i fremtidens skole. I dagens samfunn foregår utvikling hurtigere enn noensinne, og konsekvensen...

  Add to ORCIDorcid
19,392 research outcomes, page 1 of 1,940