Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
138 research outcomes, page 1 of 14
 • publication . Report . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gjerde, Hallvard; Christophersen, Asbjørg S; Normann, Per Trygve; Assum, Terje; Pettersen, Bjørg Sjøgren; Rognerud, Ada Josefine; Sabaredzovic, Azemira; Mørland, Jørg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Roald, Sverre Ola; Blom, Geir; Lorgen, Karl Anton;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  In this study of the lobster population in the area of Møre and Romsdal during the lobster catch-season of 2008 (October – December), 5 552 lobsters were caught during 29 817 pot days. The catches were registered in three areas: Nordmøre, Romsdal and Sunnmøre. Median ca...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikås, Magne; Gudmundsdottir, Svanhildur; Kollbotn, Olina; Melhus, Alf Tor; Årethun, Torbjørn;

  Sogndal, 15. mai 2012 Denne rapporten er ei etterevaluering av prosjektet Nye Vegar i Høyanger kommune. Prosjektet vart sett i gong i april 2010. Bakgrunnen var at industribedrifta Fundo, som hadde over 300 tilsette, gjekk konkurs i februar 2009. Eit år etter denne konk...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Natvig, Anne; Bakke, Gunnvor; Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove;

  Rapporten Eit heilskapleg tilbod er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet Arbeidsretta rehabilitering. Tilbodet er lagt til rette for at fleire sjukmelde kan få eit arbeidsretta helse- og rehabiliteringstilbod. Hovudkonklusjonen frå evalueringa er ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bergem, Randi;
  Publisher: Høgskulen i Volda
 • publication . Report . 1978
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aune, Egil Ingvar; Kjærem, Odd;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Brathetland, Bente Opheim; Faye, Reidun;
  Publisher: Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, HVL
 • publication . Report . External research report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heggen, Kåre; Henriksen, Øystein; Terum, Lars Inge;
  Persistent Identifiers

  Målet med prosjektet var å følgje opp noko av det sentrale innhaldet i «Samspelsmeldinga» (nr. 13) – å samanlikne utdanningar og å utvikle meir kunnskap både om fagleg innhald og argumentasjon for og i mot, utdanningar med lite eller mykje felleselement og fagleg samarb...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1985
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveitnes, Steinar;
  Persistent Identifiers

  Fra institutt for jordkultur. Serie B 5/85. NLVF-prosjektet: Virkning og bruk av husdyrgjødsel. Geografisk område: Norge.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vik, Lars Jørgen; Roppen, Johann;
  Publisher: Høgskulen i Volda
138 research outcomes, page 1 of 14