Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
92 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Boyle, Rose;
  Persistent Identifiers

  Background. This thesis is a qualitative case study of a recovery college project in a Norwegian municipality and places itself within the field of intercultural studies and particularly within the area of intercultural health. Recovery colleges’ aim is to facilitate re...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Østby, Sara Brøvig;
  Persistent Identifiers

  Avhandlingen omhandler temaet minoritetsspråklige grunnskoleelever og spesialundervisning. Per. 1. januar 2016 bodde det 1 127 400 barn under 18 år i Norge. 36 % av disse er barn og unge med innvandrebakgrunn (Statistisk Sentralbyrå, 2016a). Samtidig viser forskningslit...

  Add to ORCIDorcid
 • Metode: Denne studien er basert på feltarbeid gjennomført i Bergen ved brukt av kvalitativ forskningsmetode. Studiet har fokus på kvinner fra ikke-vestlig land i ledende posisjoner, både i offentlig og privat sektor. Data ble samlet gjennom samtale eller intervju på kvi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Mazengia, Melkamu Mekonnen;
  Persistent Identifiers

  Ethiopia is a multi-ethnic country, severely affected by violent interethnic conflicts that have disturbed people‟s lives and the country‟s socio-political conditions for the last quarter of a century. This study is intended to evaluate the framing of conflict news cove...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Darbo, Karoline Nerdalen;
  Persistent Identifiers

  The year 2014 was described as the darkest time for press freedom in Hong Kong in several decades. Since then, the Special Administrative Region has fallen yet another thirteen rankings at the World Press Freedom Index of Reporters Without Borders. With the reports of g...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Quintanilla, Carmen Hedlund;
  Persistent Identifiers

  Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hva som kjennetegner kjønnsidentitet for kvinner i Bolivia, og om eventuelle endringer avgrenset til Evo Morales sin presidentperiode fra 2006 til 2019. Forskningsprosjektet baserer seg på feltarbeid gjennomført i Bolivia...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storesund, Aina Eide; Holven, Sara;
  Persistent Identifiers

  Formålet med denne masteroppgaven har vært å få frem erfaringsbasert kunnskap om hvilke dilemmaer rektorer opplever å stå i etter at kapittel 9A i opplæringsloven ble endret i 2017. Problemstillingens ordlyd samsvarer med formålet for prosjektet. I tillegg inkluderer vi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fatahi, Hawjin;
  Persistent Identifiers

  Denne masteroppgaven handler om krysskultur og anerkjennelse i det norske samfunnet, og utgjør en del av Mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål, ved NLA Høgskolen. Intensjonen er å løfte frem fem unge kurdiske voksnes krysskulturelle erfaringer ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Regmi, Usha Kiran;
  Persistent Identifiers

  This research is about the challenges of investigative journalism in Nepal. This thesis has explored the challenges, and experiences of investigative journalists working in three different print media outlets: Kantipur Daily, Nagarik Daily, and Nayapatrika Daily. This q...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Inger Alice;
  Persistent Identifiers

  Opplæringslovens kapittel 9A, ofte omtalt som elevenes arbeidsmiljølov, ble revidert med virkning fra 1. august 2017. Før den endelige lovendringen ble vedtatt, ble det gjennomført en omfattende høringsprosess. Denne masteroppgaven er en dokumentanalyse av de 109 høring...

  Add to ORCIDorcid
92 research outcomes, page 1 of 10