Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
3 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øvretveit, Karoline;
  Persistent Identifiers

  Formålet med oppgåva er å setje søkelys på mat og helse som eit viktig fag i skulen, samt bidra med kunnskap om korleis mat og helselærarar og lærarstudentar arbeider med inkludering av alle elevar i den fleirkulturelle skulen. Utgangspunktet til denne oppgåva er at eg ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Revne, Reidun;
  Persistent Identifiers

  Bakgrunn for oppgåva Med denne oppgåva har eg hatt eit ynskje om å sjå på korleis lærarar samhandlar med elevane sine i skulekvardagen og korleis dei bygger relasjonar i praksis. Eg ynskjer og å høyre kva lærarane som deltek i dette prosjektet tenker om relasjonsbygging...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rossland, Marianne Sjo;
  Persistent Identifiers

  The main theme of this thesis is research on previous research in the field of special education. It is a qualitative document analysis of doctoral dissertations published by the Department of Special Needs Education (ISP) in the period 2010-2020. The purpose of this pr...

  Add to ORCIDorcid
3 research outcomes, page 1 of 1