Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
587 research outcomes, page 1 of 59
 • publication . Report . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bolkesjø, Torjus; Lie, Kjetil; Askeland, Knut Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Telemarksforsking Bø

  I slutten av november 2005 blei Telemarksforsking-Bø engasjert for å gjennomføre ei konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing mellom Bokn og Tysvær. Utgreiinga gjev ikkje nokon tilråding eller bestemt konklusjon om samanslåing eller ikkje. I rapporten har v...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høystad, Ole Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Denne artikkelen handlar om forholdet mellom kjenslene og hjernen, korleis vårt kjensleliv er bestemt og betinga av korleis hjernen biologisk er oppbygd og nevrofysiologisk er sett saman. Artikkelen er ei vidareføring av eller eit tillegg til boka Hjertets kulturhistori...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi;

  Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite kjente. Vi meiner at ei av årsakene er at Karriere...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi;
  Publisher: NIBIO

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I 2016...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halland, Anders; Haukås, Torbjørn;
  Publisher: NIBIO

  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i dei tidlegare Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile ...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lyng, Ane Margrethe; Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Sværen, Jon;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • publication . Report . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Talgø, Venche;
  Publisher: Bioforsk

  I 2009 vart det oppdaga at Phytophthora ramorum er årsak til massedød av japanlerk (Larix kaempferi) i sørvest England. Også andre treartar som veks under eller nær infisert japanlerk vert ramma. Epidemien spreier seg til stadig nye område, infisert lerk vert no funnen ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine R.; Andersen, Roy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Landa, A., Tovmo, M., Meås, R., Eide, N. E., Flagstad, Ø., Ulvund, K. & Andersen, R. 2011. Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2011. – NINA Rapport 796. 51 s. Avlsprogrammet for fjellrev starta i den noverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjellet (Oppdal). ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth;
  Publisher: Planteforsk

  Åtte navnesortar og tre frøparti av merian vart prøvde ut ved Planteforsk Kise og ein del andre stader i åra 1999 til 2004. Merian må dyrkast som eittårig plante i Norge. Unge stilkar og blad, både friske og tørka, blir brukt som krydder i kjøtt og fiskerettar. Merian e...

 • publication . Report . 1999
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
  Add to ORCIDorcid
587 research outcomes, page 1 of 59