Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
127 research outcomes, page 1 of 13
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine;
  Publisher: NIBIO

  Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to develop an own growing concept for fruit for indu...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Roald, Sverre Ola; Blom, Geir; Lorgen, Karl Anton;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  In this study of the lobster population in the area of Møre and Romsdal during the lobster catch-season of 2008 (October – December), 5 552 lobsters were caught during 29 817 pot days. The catches were registered in three areas: Nordmøre, Romsdal and Sunnmøre. Median ca...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andersen-Fjeldheim, Kaja Christine; Andersen-Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  I 2020 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 14. april og registreringa pågjekk til 13. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i slutten av mai og i starten av november pga høg vassføring, og i tilsaman 7,5 driftsdøgn og 5 netter (5 % av driftstida) var fel...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tovmo, Mari; Mattisson, Jenny; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Tovmo, M., Mattisson, J., Kleven, O. & Brøseth, H. 2016. Overvaking av kongeørn i Noreg 2016. Resultat frå 12 intensivt overvaka område. – NINA Rapport 1304. 23 s. Overvaking av kongeørn (Aquila chrysaetos) inngår i det nasjonale overvakingsprogrammet for rovvilt, og er...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1978
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aune, Egil Ingvar; Kjærem, Odd;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 1985
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveitnes, Steinar;
  Persistent Identifiers

  Fra institutt for jordkultur. Serie B 5/85. NLVF-prosjektet: Virkning og bruk av husdyrgjødsel. Geografisk område: Norge.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . External research report . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar;
  Publisher: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE Norwegian Research Centre

  Vakttårna sin kontaktrate var i 2018 klart høgare enn dei to føregåande åra, 352,9 pr. tusen innbyggjarar (316,4 i 2017; 317,0 i 2016). Vi ser likevel at vakttårnregistreringane framleis underestimerer tal legevaktkontaktar samanlikna med tal rekningskort i Helfo. Oppga...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vik, Lars Jørgen; Roppen, Johann;
  Publisher: Høgskulen i Volda
 • publication . Report . 2002
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rekdal, Yngve;
  Publisher: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

  På oppdrag frå Indre Hordaland jordskifterett har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ei vurdering av beiteressursar for jordskiftesak 6/1985 Reinsnos i Odda kommune. Arealet som er vurdert er 3 205 dekar og ligg 2 mil søraust for Odda.Denne rapporten gj...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Meling, Trond;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Stavanger: Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum

  Oppdragsgiver: Riksantikvaren Sikringsgraving i Helleren for å kartlegge bevaringstilhøva og grad av forstyrring av automatisk freda kulturlag. Ved sikringsgravinga vart det funne busetnadsspor som strekk seg frå steinalder til moderne tid.

  Add to ORCIDorcid
127 research outcomes, page 1 of 13