Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
68 Research products, page 1 of 7

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • 2021-2021
 • Report
 • Brage IMR

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Handegard, Nils Olav; Andersen, Lars Nonboe; Brautaset, Olav; Choi, Changkyu; Eliassen, Inge Kristian; Heggelund, Yngve; Hestnes, Arne Johan; Malde, Ketil; Osland, Håkon; Ordonez, Alba; +5 more
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Source at https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2021-25 This report documents a workshop organised by the COGMAR and CRIMAC projects. The objective of the workshop was twofold. The first objective was to give an overview of ongoing work using ...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Mohn, Agnes Marie; Harvey, Alison C.; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2021 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive lakseluskopepoditter i vannmassene ble som ti...

 • Open Access English
  Authors: 
  Svanevik, Cecilie Smith; Lunestad, Bjørn Tore; Storesund, Julia Endresen;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Listeria monocytogenes is a bacterium of special concern in the seafood industry beacuse it possesses several properties adapted for the food production environment and may cause severe disease in humans. The Institute of Marine Research has on behalf of the Norwegian F...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Lein, Ingrid; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Hamre, Kristin; Aas, Grete Hansen; Kortner, Trond M.; Kousoulaki, Katerina; Krogdahl, Åshild; Remø, Sofie C.; Sæle, Øystein;
  Publisher: Nofima AS
  Country: Norway

  Rognkjeks har et velutviklet tarmsystem, men pH i magen faller først ved 1,0-1,5 gram. Rognkjeksen bør derfor tilbys agglomerert eller kaldekstrudert fôr fram til denne størrelsen. Fôr med 55 % protein, 17 % fett og 6 % karbohydrat ga raskest vekst, mens høyere og laver...

 • Open Access English
  Authors: 
  Bodin, Johanna Eva; Thorstensen, Tage; Alsheikh, Muath; Basic, Dean; Edvardsen, Rolf Brudvik; Dalen, Knut Tomas; das Neves, Carlos Gonçalo; Duale, Nur; Eklo, Ole Martin; Ergon, Åshild Gunilla; +33 more
  Publisher: Vitenskapskomiteen for mat og miljø
  Country: Norway

  Source at https://vkm.no/ I denne rapporten vurderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utfordringer knyttet til helse- og miljørisikovurdering av genomredigerte organismer til mat- og fôrproduksjon. VKM har gått gjennom veiledningen for risikovurdering av genmod...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein; Evensen, Tor Hatten; Martinsen, Gustav;
  Publisher: Nofima AS
  Country: Norway

  Innomar AS har utviklet en ny type torsketeine som har som mål å lede torsken lettere inn i teina, hindre at torsken rømmer og samtidig kan holde på stor biomasse. Disse tre faktorene er det behov for å systematisk undersøke for å kunne lykkes med et kommersielt fiskeri...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Kyllingstad, Lars Tandle; Haugen, Joakim; Tenningen, Maria; Breen, Michael;
  Publisher: SINTEF Ocean
  Country: Norway

  Prosjektet har hatt som hovedmål å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å forske på instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen. Vi har utviklet: et beslutningsstøttesystem som gir skipper råd om navigering av fart...

 • Open Access English
  Authors: 
  Hatlebrekke, Hanne Hjelle; Gundersen, Sofie; Nedreaas, Kjell Harald; Vølstad, Jon Helge; Kolding, Jeppe;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Catch quotas are used for the sustainable management of fish stocks and are based on official catch statistics and research surveysSustainable management of the Norwegian fisheries depends on quota advice that is based on stock assessments, using scientific data from re...

 • Open Access English
  Authors: 
  Johannesen, Edda; Wienerroither, Rupert; Mørk, Herdis Langøy; Husson, Berengere; Holmin, Arne Johannes; Johnsen, Espen; Dolgov, Andrey; Prokhorova, Tatiana;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Assessing and improving the status of biodiversity are main targets of international agreements such as the Convention on Biological Diversity and the associated Aichi Biodiversity Targets for 2020. Here we present fish data from the Barents Sea Ecosystem Survey 2004-20...

 • Open Access English
  Authors: 
  Skern-Mauritzen, Rasmus; Thompson, Cameron; Dalvin, Sussie; Thorsen, Anders; Bui, Samantha; Nordi, Gunnvør á; Bron, James E.; Fordyce, Mark;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Salmon lice ( Lepeophtheirus salmonis ) represent a substantial obstacle for the sustainability of salmon farming (Torrissen, et al. 2013; Vollset, et al. 2018). As such, there are many avenues of research that aim to improve understanding of lice biology and ecology in...