Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
444 Research products, page 1 of 45

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • 2013-2022
 • Report
 • Brage IMR

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors: 
  Aannø, William Aure; Østebø, Britt Iren; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  I Guddalselva er det installert ei heildekkande smoltfelle (Wolf type) som fangar smolten på veg ut i sjøen. Dette gjer at vi får representative uttak av mengde smolt produsert i elva. Elva har også ei fisketrapp som vert brukt til å registrera all oppvandrande fisk. I ...

 • Open Access English
  Authors: 
  Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Bogstad, Bjarte; Dingsør, Gjert Endre; Gjøsæter, Harald; Johannesen, Edda; Korsbrekke, Knut; Staby, Arved; Wenneck, Thomas de Lange; Alexandrov, Dmitry I.; +3 more
  Publisher: IMR/PINRO
  Country: Norway
 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Oppedal, Frode; Stien, Lars Helge; Wright, Daniel William; Moltumyr, Lene; Nilsson, Jonatan; Dempster, Timothy David; Overton, Kathy;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Termisk behandling av oppdrettslaks med varmt vann blir hyppig brukt av næringen som avlusingsmetode. Behandlingen rapporteres å fjerne mobile lus effektivt, men kan også føre til dårligere fiskevelferd og økt dødelighet. Kaldt vann har potensiale som en ny termisk avlu...

 • Open Access English
  Authors: 
  Haugen, Margaretha; Frøyland, Livar; Henjum, Sigrun; Løvik, Martinus; Stea, Tonje Holte; Strand, Tor A; Parr, Christine Louise; Holvik, Kristin;
  Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM)
  Country: Norway
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ådlandsvik, Bjørn;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  I forbindelse med havbruk til havs er det viktig å avgrense hvor langt ut produksjonsområdene og dermed trafikklyssystemet skal være gyldig. Områderapporten la vekt på avgrensing langs kysten og yttergrensene på 30 nm (nautiske mil) i sør og 20 nm i nord var basert på e...

 • Open Access Miscellaneous
  Authors: 
  Boitsov, Stepan; Klungsøyr, Jarle;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av PFAS, alkylfenoler, alkylfenol etoksylater og bisfenol A (BPA) i sedimentprøver innsamlet i 2007-2017 ved 32-35 lokaliteter i MAREANO-området. Det ble funnet lave nivåer av PFAS, som ligger i Miljødirektoratets tilsta...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Sandvik, Anne Dagrun; Myksvoll, Mari Skuggedal;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Vi har utviklet en metode som oversetter luselarver i vannmassene til lus per fisk i smoltbur. Resultatene presenteres som horisontale kart i tre kategorier og tidsserier. Resultatene fra ROC-metoden kan lettest tolkes som en rekke virtuelle smoltbur i et finmasket nett...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført prosjektet «Tallknusing av sukkertare-data», på oppdrag fra Miljødirektoratet. Gjennom prosjektet har tilgjengelige data som kan forklare bortfall av sukkertare Saccharina latissim...

 • Open Access English
  Authors: 
  Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Bogstad, Bjarte; Russkikh, Alexey A.; Staby, Arved; Wenneck, Thomas de Lange; Wienerroither, Rupert;
  Publisher: Institute of Marine Research, Bergen, Norway
  Country: Norway

  This report presents the main results from the surveys in January–March 2017. The surveys were performed with the Norwegian research vessels “Helmer Hanssen” and “G.O. Sars”. Annual survey reports since 1981 are listed in Appendix 1, and names of scientific participants...

 • Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors: 
  Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune;
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Dette er en revidert versjon. Endringer er gjort på side 6, hvor figur er byttet ut med versjon med riktige farger, 08.08.2017. Rapporten beskriver tilførsler av nitrogen og fosfor i 2015 og resultater i 2016 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt organismer på ...