Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
68 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Mohn, Agnes Marie; Harvey, Alison C.; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2021 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). En hydrodynamisk spredningsmodell som beregner tetthet av infektive lakseluskopepoditter i vannmassene ble som ti...

 • publication . Report . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Svanevik, Cecilie Smith; Lunestad, Bjørn Tore; Storesund, Julia Endresen;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Listeria monocytogenes is a bacterium of special concern in the seafood industry beacuse it possesses several properties adapted for the food production environment and may cause severe disease in humans. The Institute of Marine Research has on behalf of the Norwegian F...

 • publication . Report . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Handegard, Nils Olav; Andersen, Lars Nonboe; Brautaset, Olav; Choi, Changkyu; Eliassen, Inge Kristian; Heggelund, Yngve; Hestnes, Arne Johan; Malde, Ketil; Osland, Håkon; Ordonez, Alba; ...
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Source at https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-en-2021-25 This report documents a workshop organised by the COGMAR and CRIMAC projects. The objective of the workshop was twofold. The first objective was to give an overview of ongoing work using ...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lein, Ingrid; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Hamre, Kristin; Aas, Grete Hansen; Kortner, Trond M.; Kousoulaki, Katerina; Krogdahl, Åshild; Remø, Sofie C.; Sæle, Øystein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nofima AS
  Country: Norway

  Rognkjeks har et velutviklet tarmsystem, men pH i magen faller først ved 1,0-1,5 gram. Rognkjeksen bør derfor tilbys agglomerert eller kaldekstrudert fôr fram til denne størrelsen. Fôr med 55 % protein, 17 % fett og 6 % karbohydrat ga raskest vekst, mens høyere og laver...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein; Evensen, Tor Hatten; Martinsen, Gustav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nofima AS
  Country: Norway

  Innomar AS har utviklet en ny type torsketeine som har som mål å lede torsken lettere inn i teina, hindre at torsken rømmer og samtidig kan holde på stor biomasse. Disse tre faktorene er det behov for å systematisk undersøke for å kunne lykkes med et kommersielt fiskeri...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Hatlebrekke, Hanne Hjelle; Gundersen, Sofie; Nedreaas, Kjell Harald; Vølstad, Jon Helge; Kolding, Jeppe;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Catch quotas are used for the sustainable management of fish stocks and are based on official catch statistics and research surveysSustainable management of the Norwegian fisheries depends on quota advice that is based on stock assessments, using scientific data from re...

 • publication . Article . Book . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Bodin, Johanna Eva; Thorstensen, Tage; Alsheikh, Muath; Basic, Dean; Edvardsen, Rolf Brudvik; Dalen, Knut Tomas; das Neves, Carlos Gonçalo; Duale, Nur; Eklo, Ole Martin; Ergon, Åshild Gunilla; ...
  Persistent Identifiers
  Country: Norway

  Source at https://vkm.no/ I denne rapporten vurderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utfordringer knyttet til helse- og miljørisikovurdering av genomredigerte organismer til mat- og fôrproduksjon. VKM har gått gjennom veiledningen for risikovurdering av genmod...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Johannesen, Edda; Wienerroither, Rupert; Mørk, Herdis Langøy; Husson, Berengere; Holmin, Arne Johannes; Johnsen, Espen; Dolgov, Andrey; Prokhorova, Tatiana;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Assessing and improving the status of biodiversity are main targets of international agreements such as the Convention on Biological Diversity and the associated Aichi Biodiversity Targets for 2020. Here we present fish data from the Barents Sea Ecosystem Survey 2004-20...

 • publication . Report . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Skern-Mauritzen, Rasmus; Thompson, Cameron; Dalvin, Sussie; Thorsen, Anders; Bui, Samantha; Nordi, Gunnvør á; Bron, James E.; Fordyce, Mark;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Salmon lice ( Lepeophtheirus salmonis ) represent a substantial obstacle for the sustainability of salmon farming (Torrissen, et al. 2013; Vollset, et al. 2018). As such, there are many avenues of research that aim to improve understanding of lice biology and ecology in...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Albretsen, Jon; Asplin, Lars;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Strømmodeller er nyttige verktøy som kan brukes til å beskrive det fysiske miljøet i havet og i kystsonen. Havforskningsinstituttet (HI) bruker resultater fra slike modeller i svært mye av den forskningen og rådgivningen som foregår. For kyst- og fjordområdene er det No...

68 research outcomes, page 1 of 7