Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
48 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bjørn, Pål Arne; Glover, Kevin Alan; Grefsrud, Ellen Sofie; Espeland, Sigurd Heiberg; Karlsbakk, Egil Erlingsson; Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje; Moland, Even; Sandlund, Nina; Sæther, Bjørn-Steinar; ...
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Source at https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-22 Det er igjen økende interesse for torskeoppdrett, denne gang med en domestisert oppdrettstorsk som vil ha egenskaper som skiller seg fra vill torsk. Det er behov for et oppdatert kunnskapsgr...

 • publication . Report . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Krafft, Bjørn Arne; Mateos-Rivera, Alejandro; Mozfar, Bahar; Skern-Mauritzen, Rasmus; Dahle, Geir; Sundby, Svein; Thorsen, Anders; Asplin, Lars; Wehde, Henning;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Increased and updated knowledge of reproductive strategies of fish is crucial to optimize the temporal and spatial planning for conducting seismic surveys; in order to reduce its potential negative ecosystems impacts. The overall goal of this study is to improve our kno...

 • publication . Report . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Ona, Egil; Handegard, Nils Olav; Pedersen, Geir; Forland, Tonje Nesse; Tenningen, Maria; Johnsen, Espen;
  Publisher: CRIMAC
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andersen-Fjeldheim, Kaja Christine; Andersen-Fjeldheim, Per Tommy; Glover, Kevin Alan; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  I 2020 vart fiskefella i Etneelva satt i drift 14. april og registreringa pågjekk til 13. november. Det var noko redusert fangseffektivitet i slutten av mai og i starten av november pga høg vassføring, og i tilsaman 7,5 driftsdøgn og 5 netter (5 % av driftstida) var fel...

 • publication . Report . 2021
  Open Access
  Authors:
  Vang, Birthe; Lian, Kjersti; Berntssen, Marc HG; Ørnsrud, Robin; Sele, Veronika; Solstad, Runar Gjerp; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Steinsholm, Silje; Aas, Turid Synnøve; ...
  Publisher: Nofima AS

  Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksjon og økt utnyttelse av råstoff. Det er en økonomisk, e...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hilde Sofie Fantoft, Berg; Nedreaas, Kjell Harald;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Informasjonen om ikke-omsettelig fangst (utkast) fra Kystreferanseflåten (KRF) blir i denne rapporten benyttet til å oppskalere utkastet til å gjelde hele flåtesegmentet ved bruk av ulike innsats-faktorer. Rapporten presenterer estimeringer av utkast av torsk (Gadus mor...

 • publication . Report . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Olsen, Erik Joel Steinar; Aanes, Sondre; Aldrin, Magne Tommy; Breivik, Olav Nikolai; Fuglebakk, Edvin; Goto, Daisuke; Handegard, Nils Olav; Hansen, Cecilie; Holmin, Arne Johannes; Howell, Daniel; ...
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  The REDUS project (2016-2020) has been a strategic project at the Institute of Marine Research (IMR) aimed at quantifying and reducing the uncertainty in data-rich and age-structured stock assessments (e.g., cod, herring, haddock, capelin). Work was organized in four to...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kyllingstad, Lars Tandle; Haugen, Joakim; Tenningen, Maria; Breen, Michael;
  Publisher: SINTEF Ocean

  Prosjektet har hatt som hovedmål å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å forske på instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen. Vi har utviklet: et beslutningsstøttesystem som gir skipper råd om navigering av fart...

 • publication . Article . Report . 2021
  Open Access
  Authors:
  Frølich, Wenche; Børsheim, Elisabet; Raastad, Truls; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Iversen, Per Ole; Lillegaard, Inger Therese L.; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Azam; Meltzer, Helle Margrete; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Sciencedomain International

  The Norwegian Scientific Committee for Food Safety (Vitenskapskomiteen for mattrygghet, VKM) has at the request of the Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet) conducted an assessment of creatine in sports products (e.g. supplements). The evaluation has been perfor...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jørgensen, Lis Lindal; Moland, Even; Husa, Vivian; Kutti, Tina; Kleiven, Alf Ring; van der Meeren, Gro Ingleid;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttet har satt sammen en ekspertgruppe for å levere en kort oversikt over instituttets utredninger og overvåking av faktiske og potensielle eksempler på marint vern. I denne rapporten tar vi utgangspunkt i de gjeldende internasjonale målsetninger og a...

48 research outcomes, page 1 of 5