Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
332 research outcomes, page 1 of 34
 • publication . Report . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Rueness, Eli Knispel; Berg, Paul Ragnar; Gulla, Snorre; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Järnegren, Johanna; Malmstrøm, Martin; Mo, Tor Atle; Rimstad, Espen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; ...
  Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM)
  Country: Norway
 • publication . Report . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Løvik, Martinus; Frøyland, Livar; Haugen, Margaretha; Henjum, Sigrun; Stea, Tonje Holte; Strand, Tor A; Parr, Christine Louise; Holvik, Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food and Enviroment (VKM)
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Krafft, Bjørn Arne; Mateos-Rivera, Alejandro; Mozfar, Bahar; Skern-Mauritzen, Rasmus; Dahle, Geir; Sundby, Svein; Thorsen, Anders; Asplin, Lars; Wehde, Henning;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Increased and updated knowledge of reproductive strategies of fish is crucial to optimize the temporal and spatial planning for conducting seismic surveys; in order to reduce its potential negative ecosystems impacts. The overall goal of this study is to improve our kno...

 • publication . Report . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Mehl, Sigbjørn; Johnsen, Espen; Skålevik, Åsmund; Aglen, Asgeir;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Source at http://hdl.handle.net/11250/2562514 The Sea2Data software StoX was applied to estimate acoustic indices with CVs and length and weight at age for Northeast Arctic saithe from the Norwegian coastal survey Varanger - Stad in 2013 to 2017. The indices are compare...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørn, Pål Arne; Glover, Kevin Alan; Grefsrud, Ellen Sofie; Espeland, Sigurd Heiberg; Karlsbakk, Egil Erlingsson; Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje; Moland, Even; Sandlund, Nina; Sæther, Bjørn-Steinar; ...
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Source at https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-22 Det er igjen økende interesse for torskeoppdrett, denne gang med en domestisert oppdrettstorsk som vil ha egenskaper som skiller seg fra vill torsk. Det er behov for et oppdatert kunnskapsgr...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  Statusrapport fra overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk 2018. Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse-/garnfangst etter sjøørret i perioden 30. april til 9. august. Presenterte data er foreløpige og vil oppdateres og k...

 • publication . Report . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Haugen, Margaretha; Lillegaard, Inger Therese L.; Frøyland, Livar; Henjum, Sigrun; Holvik, Kristin; Løvik, Martinus; Skålhegg, Bjørn Steen; Stea, Tonje Holte; Strand, Tor A; Iversen, Per Ole;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
  Country: Norway

  The Norwegian Scientific Committee for Food Safety (Vitenskapskomiteen for mattrygghet, VKM) has, at the request of the Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet; NFSA), assessed the intake of vitamin B6 (pyridoxine) in the Norwegian population in relation to tolerab...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, Andre;
  Publisher: Norsk insitutt for vannforskning
  Country: Norway

  Siden 2001 har tilstanden i Ytre Oslofjord blitt overvåket i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord. Undersøkelsene gir informasjon om forurensende tilførsler til fjordområdet og om miljøtilstanden på bunnen og i vannmassene. Hovedvekten er på beskrivelse av tilførsler og ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjordal, Åsmund;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  De siste 50 år har det vært spredte forsøk på høsting av mesopelagisk fisk. Etter globalt rekordestimat av denne ressursen, ble det rundt 2015 ny interesse for å utvikle et fiskeri etter mesopelagiske arter. Havforskningsinstituttet lanserte "Mesopelagisk initiativ" i 2...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Norderhaug, Kjell Magnus; van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Thormar, Jonas; Moy, Frithjof Emil; Knutsen, Jan Atle; Elvenes, Sigrid; Steen, Henning;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  En romlig biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. Korrelasjonen mellom modellen og uavhengige data var p...

332 research outcomes, page 1 of 34