Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
1,829 research outcomes, page 1 of 183
 • publication . Report . 1991
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bjørke, Herman; Dalen, John; Bakkeplass, Kjell; Hansen, Karsten; Rey, Laura;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Rapporten presenterer biologisk informasjon som grunnlag for vurderinger av tilgjengelighet for seismiske aktiviteter til havs i forhold til gyteområder, gyteperioder og driftområder for fiskeegg, larver og yngel. Dette er gjennomført ved først å presentere spesielle ka...

 • publication . Report . 1980
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjøsæter, Jakob; Myrseth, Bjørn;
  Publisher: Universitetet i Bergen

  On the cover: "Mengdemåling og fangst av mesopelagiske fisk" I de fleste havområder- utenfor kontinentalsoklene, utgjør de mesopelagiske fiskene en stor del av den totale biomasse, og sannsynligvis utgjør de den største ikke-utnyttede matressurs i havet. I de fleste omr...

 • publication . Report . 1966
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Revheim, Arne;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Report . 1979
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Torheim, Sverre;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  The crab investigations off the coast of Nordland in the autumn of 1978 were carried out in the area from Brændsund to Tysfjord, Tysfjord included. During the investigations in this area only one edible crab was caught which indicates that no crab stock capable of suppo...

 • publication . Report . 2004
  Open Access English
  Authors:
  Krakstad, Jens-Otto; Olsen, Magne; Ekaete Isebor, Catherine; Einarsson, Haraldur A.;
  Publisher: Institute of Marine Research
 • publication . Report . 1981
  Open Access English
  Authors:
  Foote, Kenneth G.;
  Publisher: [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]

  A potential source of error in acoustic measurements of fish density is the absorption part of time-varied-gain functions. This should be determined from the 1977 Fisher and Simmons equation. Use of its predecessor, the 1962 Schulkin and Marsh equation, is shown by comp...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Magnusson, Jan; Johnsen, Torbjørn Martin; Gjøsæter, Jakob; Lømsland, Evy R.; Sollie, Aadne;
  Publisher: NIVA

  Published with permission from NIVA, homepage: http://www.niva.no Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1999 var noe dårligere enn i 1998, men klart bedre enn i 1994/95, hvor den var påvirket av ekstra store overløp og storflom. Juni 1999 var relativt kald og ...

 • publication . Report . 1964
  Open Access English
  Authors:
  Sundnes, Gunnar; Taylor, Michael E. U.;
  Publisher: Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Boitsov, Stepan; Klungsøyr, Jarle;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av PFAS, alkylfenoler, alkylfenol etoksylater og bisfenol A (BPA) i sedimentprøver innsamlet i 2007-2017 ved 32-35 lokaliteter i MAREANO-området. Det ble funnet lave nivåer av PFAS, som ligger i Miljødirektoratets tilsta...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Sæther, Bjørn-Steinar; Uglem, Ingebrigt; Karlsen, Ørjan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NOFIMA

  Havbruk er en viktig næring både i Norge og i resten av verden. Siden den globale matproduksjonen må øke i framtiden er det rimelig å anta at havbruksnæringen også vil bli større. Det anses som generelt viktig at havbruk og andre næringer knyttet til utnyttelse av natur...

  Add to ORCIDorcid
1,829 research outcomes, page 1 of 183