Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,852 research outcomes, page 1 of 186
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Engelstad, Inger Lise;

  Bacheloroppgåve i grunnskulelærarutdanning (1.-7.) PE369 Mai 2015 Terje Ogden (2012) skildrar ei klasse som eit sosialt system der det vert skapt sosiale strukturar og mønster for samhandling. Desse mønstera har ei viss betyding for korleis klassa fungerer i læringssitu...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Husdal, Trine; Vigdal, Maria Schønning;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Økonomi og Administrasjon

  BO6-2001

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Thengs, Halvor Østerman;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy Studies Denne avhandlinga har som formål å undersøke litteraturundervisning i skulen i lys av skule- og literacyforsking og spelteori, og har som premiss at ei endring frå dialogorientert til elevorientert undervisning gjev meir engasjement o...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skrede, Asgeir;

  Bachelor i utmarksforvaltning, Evenstad 2016 Reirpredasjon er ei viktig årsak til dårleg reproduksjon hos hønsefugl. I 2015 blei det radiomerka 39 liryper i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Av desse 39 blei det funne igjen 20 liryper som hadde reir, av desse 20 var det 1...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dyrkolbotn, Tone Marit Håland;
  Persistent Identifiers

  I motsetnad til dei tre synoptiske evangelia, Matteus, Markus og Lukas, talar ikkje Johannesevangeliet direkte om nattverd. Kvifor er det slik? Er ikkje nattverd relevant i Johannesevangeliet? Eller kjem det fram på andre måtar? Denne avhandlingsoppgåva har fått følgjan...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lønning, Eigil Hole;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Undervisningsvitskap – Fordjuping i pedagogikk, Campus Bergen Det norske utdanningssystemet er i konstant endring, og er underlagt eit sterkt reformtrykk. Lærarutdanninga syner ei historie fylt av endringar som er årsaka av komplekse relasjonar til andre samfunnsområde,...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikrem, Amund Sæther;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I denne masteroppgåva undersøkjer eg kva som medverkar til ein god overgang frå utdanning til arbeid. Dette blir gjort ved å nytte tre mål på utfall i arbeidsmarknaden. Dei tre måla er varigheita av jobbsøket, startløna og varigheita av tilsettinga i den første jo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tryti, Morten Andrè;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i idrettsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal Formålet med denne masteroppgåva er å utforske korleis eit vidaregåande utdanningsprogram med friluftslivsprofil har innverknad på elevane sitt friluftsliv i ettertid. Bakgrunn for val av tema er ...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andreassen, Cecilie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne avhandlinga dreier seg om tileigning av fortidsmorfologi i norsk innlærarspråk hjå spanske morsmålsbrukarar, og formålet er å undersøke kva rolle aksjonsart og telisistet har i denne tileigninga. Undersøkinga skal teste om fortidsmorfologi spreier seg frå teliske ...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hetlebakke, Audhild; Nedkvitne, Rønnaug Kvarekvål;

  Bachelor i Idrett, fysisk aktivitet og helse ID3-302 Desember 2016 Hensikta med studien var å sjå etter korrelasjonar mellom ulike muskeleigenskapar og spenst og styrke, samt sjå etter korrelasjonar mellom spenst og styrke. Studiet var eit tverrsnittstudie der kvantitat...

1,852 research outcomes, page 1 of 186