Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
30 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tomren, Peder;
  Persistent Identifiers

  Master's thesis in Theology. School of Mission and Theology, Autumn 2015 MV 17 Sc

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mjånes, Åslaug Styve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Tema for denne masteroppgåva er institusjonalisering av leiarroller i Den norskekyrkja, sett i samanheng med grunnlag for legitimitet. Føremålet med studien er å sjå kva leiarprofilar og legitimitet kyrkjeverjer og prostar har, og korleis dei frå ulike perspektiv står f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stråbø, Jostein;
  Persistent Identifiers

  Utfordringane frå miljøendringar, global oppvarming, ekstremvêr, globalisering, ressursbruk og ressursfordeling vert meir og meir tydeleg. Både næringsliv og kyrkje har sett desse spørsmåla på dagsorden, om enn på ulike måtar og med ulikt perspektiv. Innanfor næringsliv...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Garcia de Presno, Camilla;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Dette litteraturstudie er eit forsøk på å sjå med barnevernfaglege og diakonale briller inn i eit aktuelt felt; fosterheimsarbeid. Fosterheimsarbeid er eit praksisfelt som er kompleks fordi det handlar om menneske, og dei mest sårbare menneska, nemleg dei svikta barna. ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Knardal, Emil;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haugan, Mariann T.;
  Persistent Identifiers

  Barn og ungdom kan oppleva at foreldra deira går gjennom eit samlivsbrot, dette påverkar dei på mange måtar. Fokus i denne undersøkinga er korleis barn og ungdom kan ha det når foreldra går frå kvarandre. Korleis kan det vera å leva med foreldra sine under og etter saml...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Triumf, Trine Sortland;
  Persistent Identifiers

  Samandrag på lulesamisk, sørsamisk, nordsamisk og engelsk. Denne studien omhandler ulike aspekt ved problemstillinga, betydningen av bruk av morsmål i arbeid med krise og sorg i samiske områder. Det er valgt ein kvalitativ metode med ein hermeneutisk-fenomenologisk tiln...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eik, Helene Tveit;
  Persistent Identifiers

  Master's thesis in global studies. School of Mission and Theology, May 2012

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Krokgjelet, Siv Janne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Om lag 15% av befolkninga i Noreg har ei form for funksjonsnedsetting. Mange av desse personane treng hjelpemiddel for å fungere i kvardagen. I 2014 vart det formidla hjelpemiddel for kring fem milliardar kroner. Personar under 18 år utgjorde i underkant av 10% av bruka...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bergset, Kari;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
30 research outcomes, page 1 of 3