Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
11 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Helseth, Elisabeth Veivåg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i økologisk økonomi (MBA) - Nord universitet 2017

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rafteseth, Tanja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Universitetet i Nordland

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Håland, Helge; Omland, Johan; Idsen, Rune Roa;
  Persistent Identifiers

  Avhandlinga vår viser at det er behov for ein grunnleggjande digital kompetanse hjå alle lærarane. Utfordringa for å utvikla ein læringskultur for digital kompetanse hjå lærarane på små og mellomstore barneskular ligg i å skapa rom for deling av kunnskap, tid til å dela...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tronstad, Inger Margrethe;
  Persistent Identifiers

  Målet med studien er å undersøke hvordan ledere av friluftslivsturer håndterer konflikter og hvilke grep de isåfall benytter. Hovedkonklusjonen viser at lederne er fleksible i valg av lederstiler. Forventningsavklaring i forkant av turen blir fremholdt som den vesentlig...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fjellstad, Annveig Myklebust;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i logopedi - Nord universitet, 2016

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2001
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kjelen, Hallvard André;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Hovudfagsoppgåve i nordisk litteratur, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, NTNU Trondheim, Hausten 2001

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Totland, Helge Oddvar;
  Persistent Identifiers

  Gehørspel og improvisasjon kan vere nyttig i mange samanhengar både for ein som har song og musikk som del av eit yrke og for hobby og fritdsmusikkaren. Ein har ikkje alltid eit noteark for handa, og då kan det vere fint å kunne spele ein melodi der og da. I dette studi...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Obrestad, Leif; Særheim, Ingrid Marie;
  Persistent Identifiers

  Vår problemstilling er formulert som eit spørsmål om korleis ein kan drive organisasjonsutvikling gjennom aksjonsforsking på skulen. For å finne svar på dette har vi knyta til to forskingsspørsmål. Det første handlar om aksjonsforsking i forhold til lærarane; korleis ka...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Midtbø, Margunn;
  Persistent Identifiers

  Problemstillinga er: Kva vert opplevd som gode kunnskapsdelingssituasjonar ved NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag og kva faktorar spelar inn for at kunnskapsdeling skal kunne føregå? Mitt studie viser at kunnskapsdeling føregår i utstrakt grad ved NAV Hjelpemiddelse...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aaness, Elin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i tilpassa opplæring - Universitetet i Nordland, 2012

  Add to ORCID
11 research outcomes, page 1 of 2