Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tokvam, Gry;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i samfunnsernæring

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bergset, Gunnhild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

  Master i barnehagepedagogikk Denne oppgåva vart til på bakgrunn av mi aukande interesse for krysskulturelle born sin kvardag i norske barnehagar. Fyrst og fremst ynskte eg å få innblikk i borna si eiga oppleving av samanhengen mellom heim og barnehage. Har det betydning...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Dalane, Jorån Østerholt;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i samfunnsernæring Sykepleiere har en sentral rolle i ernæringsarbeidet i helsevesenet. Både i forebygging og behandling, og i å veilede pasienter i bruk av kostholdsinformasjon. Nutrition literacy (NL) handler om evne og ferdigheter i å forstå, innhente, anvende...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikefjord, Irene;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

  Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap I denne oppgåva vert det undersøkt korleis bakgrunnsfaktorar ved informantar og faktorar ved oppgåver påverkar søkeåtferd. Datamaterialet er søkeloggar og spørjeskjema frå INEX Interactive track 2006. Resultata viser at oppgå...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ryssdal, Rønnaug;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

  Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap Undersøkinga analyserer 29 norske bokmeldingar av tre finske romanar og 26 finske bokmeldingar av tre norske romanar frå 2009. Formålet er å finne ut korleis litteraturen blir verdsett og forstått, kva meldarane grunngjev vur...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gjerde, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i barnehagepedagogikk The topic of this master’s thesis is: “Children’s resistance as participation,” seen in light of perspectives from radical democracy theory and the ethical philosophy of Levinas. I investigate how these theories can contribute to an expanded...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sandset, Ingunn Landro;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

  Master i barnehagepedagogikk This is a Master’s in Early Childhood Education from Oslo College, Norway. The main focus is the philosophical thinking about time and quality in kindergarten in light of some discourses in a society that is characterized by "modernizing the...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hauglum, Solrun;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for helsefag

  Master i rehabilitering Tema for oppgåva er helsehjelp med tvang. 1. januar 2009 trådde kapittel 4A i Pasientrettslova i kraft og opna for å gi somatisk behandling og helsehjelp til pasientar over 16 år utan samtykkekompetanse som motset seg helsehjelp. I praksis oppstå...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Omtveit, Bibbi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag

  Master i formgiving, kunst og håndverk Denne masteroppgåva har teikneundervisninga på den treårige faglærarutdanninga i formgiving, kunst og handverk som fokus. Målet med oppgåva er å bidra med refleksjon som kan ligge til grunn for å styrke studentar sin faglæraridenti...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bøyum, Idunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for arkiv, bibliotek- og info.fag

  Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap Målet med dette prosjektet er å identifisere kva bibliotektenester og informasjonsressursar ph.d-kandidatar bruker og har behov for. Doktorgradskandidatar har høg motivasjon for læring og lever opp til forventninga om at dei ...

  Add to ORCID
10 research outcomes, page 1 of 1