Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
105 research outcomes, page 1 of 11
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Wold, Ingrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Nynorsk har alltid vore eit mindre brukt skriftspråk enn bokmål. Sjølv om prosenten nynorskbrukarar held seg stabil, er det svært mange som legg frå seg nynorsken i løpet av skulegangen. Dette er kjend som den nynorske lekkasjen – eit fenomen som finn stad i randsonene ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rui, Signe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lillerovde, Magnar Myklebust;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne studien har tek sikte på å identifisere EUs politiske verkemiddel overfor Ukraina og analysere EUs politikk overfor Ukraina mellom 2010 og 2013. Det analytiske verktøyet er Graham Allisons tre konseptuelle modellar. Desse modellane gir tre forskjellege perspektiv ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Alme, Kåre Øystein Bruvoll;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne oppgåva er ein studie av sentrale kvinneroller i norske okkupasjonsdrama og tek for seg framstillinga av desse rollene i tre ulike filmar. Norske okkupasjonsdrama har i stor grad vert prega av mannlege karakterar og heltar og målet med denne oppgåva er å sjå på ko...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Osvoll, Siv Heidi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  SAMANDRAG Ved innføring av kunnskapsløftet (LK06) fekk vi ein målstyrt læreplan. I 2009 vart undervegsvurdering ein del av vurderingsføreskrifta. Med denne oppgåva ynskjer eg å sjå på korleis undervegsvurdering vert nytta i naturfag i vidaregåande skule, ti år etter at ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Braut, Signe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Kjønnsidentitet er ein av dei mange delane som til saman skapar ein identitet. Denne identiteten oppstår ikkje i eit vakuum, men er ein del av ein prosess der ein forhandlar fram kven ein er, og kven ein ynskjer å vera. Ungdomsbokmarknaden har i lang tid vore prega av e...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bolstad, Aase Kristin Haldorsen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Background: Healthy living centres in Norway provide programs that aim to help the participants in improving their lifestyle. Although some studies report promising short-term effects of these programs, very little is currently known about the long-term outcomes. The ex...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Anderson, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Bakgrunn Kroniske smerter er eit utbreidd helseproblem med negative konsekvensar både for dei som er råka og for samfunnet. Fibromyalgi (FM) er ein diagnose tett knytt til kroniske smerter, og det er funne at førekomst av kroniske smerter og FM i tidlegare generasjonar ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stugu, Guro Hustad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Korleis snakkar vi om scenekunst som inneheld projeksjonar? Kva hender når ein i ein performativ situasjon vel å ta inn materiale som er preprodusert og daudt? Ved å sjå på eksisterande teoriar, historia til filmmediet på scena og på bruk av projeksjonar i scenekunst i ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Brobakke, Frida;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Formålet med denne studien har vore å sjå på dialektbruk blant unge utflyttarar frå Vågsøy til Bergen, der både konkrete språklege realiseringar og individuell motivasjon bak den språklege åtferda har stått i fokus. Vågsøy er ei kommune i Sogn og Fjordane fylke, som lig...

  Add to ORCID
105 research outcomes, page 1 of 11