Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
339 research outcomes, page 1 of 34
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eikrem, Amund Sæther;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I denne masteroppgåva undersøkjer eg kva som medverkar til ein god overgang frå utdanning til arbeid. Dette blir gjort ved å nytte tre mål på utfall i arbeidsmarknaden. Dei tre måla er varigheita av jobbsøket, startløna og varigheita av tilsettinga i den første jo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andreassen, Cecilie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne avhandlinga dreier seg om tileigning av fortidsmorfologi i norsk innlærarspråk hjå spanske morsmålsbrukarar, og formålet er å undersøke kva rolle aksjonsart og telisistet har i denne tileigninga. Undersøkinga skal teste om fortidsmorfologi spreier seg frå teliske ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vatland, Helge;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halleraker, Hilde Vik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Med tanke på at petroleum er ein avgrensa ressurs og det moderne samfunnet er så avhengig av den, er det viktig å finne alternativ. Det er nødvendig med alternativ både til drivstoff og til kjemikalieproduksjon. Solvolyse er ein prosess der lignin blir omdanna til bio-o...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sanden, Siv Kvåle;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgåve JUS399

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hernes, Sigrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Samandrag Denne sosiologiske studien omhandlar utdanningsvalet Vg3 påbygg til generell studiekompetanse, og tek for seg korleis motivasjonen for dette utdanningsvalet har utvikla seg for elevar rekruttert frå fagområde med ein sterk fagopplæringstradisjon. Med utgangspu...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rasmussen, Ann Karene;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Bergen

  Dette prosjektet undersøker korleis det nasjonale blir representert i reklamar kring dei fire siste internasjonale idrettsarrangementa arrangert i Noreg. Eg tar føre meg Ski-VM i Oslo i 1982, OL på Lillehammer i 1994, Ski-VM i Trondheim i 1997 og Ski-VM i Oslo i 2011, o...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Funderud, Ragnhild Sofie Kopperstad; Smørdal, Ina Christin Lundstrøm;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  In order to produce voice, one needs breath, and breath is therefore a fundamental element within the field of voice. The purpose of this study is to investigate whether correlation exists between the aerodynamic parameter of maximum phonation time and the Norwegian ver...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hellesen, Tor Erik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Del av masteroppgåve i Utøvende musikk/komposisjon. Eksamenskonsert halde 3. juni 2010. Master i Utøvende musikk/komposisjon MAHF-MUUT MUV350

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kristensen, Thea Vattøy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Postponed access: the file will be accessible after 2020-12-09 Masteroppgåve JUS399 MAJUR-2 MAJUR

  Add to ORCID
339 research outcomes, page 1 of 34