Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
672 research outcomes, page 1 of 68
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Løfoll, Ingrid Maria;

  The thesis investigates similarities and differences between easy-to-read books in ”nynorsk” and ”bokmål”, with a particular focus on how the language forms influence the way such books express both cultural and personal aspects. Given the thesis’ focus on language form...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Thrane, Karin Flatabø;

  Masterstudium i organisasjon og leiing, helse- og velferdsleiing og utdanningsleiing. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Institutt for samfunnsvitskap. 12.06.20 Bakgrunn og føremål: Konfliktar på arbeidsplassen er noko dei fleste har både erfaring med og har obser...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sander, Terje Frøyen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I oppgåva blir den norske narkotikadebatten analysert med reiskapar og omgrep frå sosiologisk og sosialantropologisk teori. Master i Historie MAHF-HIS HIS350

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Flatland, Ingeborg Watne;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Summary Through a survey I have tried to answer the question for this master thesis: How do teachers who teach adult immigrants Norwegian work with writing tuition? It is a political goal that the immigrants learn Norwegian quickly, so they more rapidly can be integrate...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Loftsgarden, Kjetil;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Rauland er inga frodig jordbruksbygd, og ein var avhengig av å nytte utmarka ekstensivt både til stølsbruk og andre utmarksressursar, som jern. Jernframstilling kunne inngå i ein fjellgårdsøkonomi, der jernet vart nytta som bytevarer for å skaffe vare ein trong eller yn...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Havrevoll, Vegard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Kommunane i Norge har ein heilt anna kvardag nå enn dei hadde bare får nokre tiår sidan. New Public Management som førte med seg større fokus på effektivitet og meir bruk av både konkurranseutsetting og privatisering har bidrege til denne endringa I denne oppgåva har eg...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vaage, Eli Fossdal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  <p>As the title of this paper suggests, the main focus of this thesis is the theme of death in Olav Nygard's poem “No reiser kvelden seg”. My essential assertion is basically that the poem not only portrays death, it also brings across an image of a more fundamental dea...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vefring, Idun Nessestrand;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  The focus of this master thesis lies on the possibility to identify the source of the minerogenic material in proglacial lake sediments, downstream the glacier Nordfonna. The identification is based on the comparison between lake sediments and catchment samples. At the ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sæverud, Klara Marie Øien;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

  Ved bygging av ny jernbaneinfrastruktur, eller betydeleg endring av eksisterande jernbaneinfrastruktur, skal det gjennomførast RAM-analysar. Slike analysar vurderer jernbaneinfrastrukturen si yting, i form av evna den har til å vere i ein tilstand der tog kan køyre som ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ness, Else Brita;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This master thesis is about whether chatbots are successful as social actors, and whether they can contribute to develop the human communication skill and the human being. My thesis investigates how development in information technology and artificial intelligence have ...

  Add to ORCID
672 research outcomes, page 1 of 68