Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Research . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ryssdal, Annbjørg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Stein Rokkan Centre for Social Studies

  Masteroppgåve AORG350, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen: http://hdl.handle.net/1956/16081 Denne studien tek føre seg endringar i styringskapasiteten til Politiets tryggleiksteneste (PST) etter terrorangrepet 22. juli 2011. H...

  Add to ORCID
1 research outcomes, page 1 of 1