Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,177 research outcomes, page 1 of 118
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nes, Marte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  The three European Free Trade Area (EFTA) countries Norway, Island and Liechtenstein are connected to the European Union (EU) through the European Economic Area (EEA) agreement. This agreement implies that a significant part of the EU legislation is to be continuously a...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aksnes, Margrete Stave;
  Publisher: Avdeling for helsefag

  MS1-306

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Paulen, Annette Storøy;

  Organisasjon og utdanningsleiing. Avdeling for samfunnsfag/Institutt for samfunnsvitskap/master i organisasjon og leiing 09.06.2017 Bakgrunnen for studien er at eg gjennom min yrkespraksis som pedagogisk leiar har opplevd det utfordrande å legge til rette for læring og ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Valaker, Sondre Loftheim;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Temaet for masteroppgåva er konsumpsjonsregelen og digitale overføringar av programvare. Åndsverkloven § 19, om konsumpsjon av spreiingsrett, har tradisjonelt berre gjort seg gjeldande ved overdragingar av fysiske verkseksemplar. I oppgåva vert det vurdert om konsumpsjo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sundal, Merete;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grebstad, Torunn Drabløs;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grutle, Viljar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Gjennom skulegongen min har eg opplevd varierte undervisningsmetodar. I dei siste åra har eg og som lærar hatt gleda av å jobbe i skulen og testa ut forskjellige metodar. Gjennom dette masterarbeidet har eg vært heldig å få utføre eit forskingsprosjekt på garden eg har ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vik, Maia Lisa Hjelmeseth;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Summary This thesis explores how different dialogue-activists in the second largest city of Norway, Bergen, deals with women´s perspective and gender justice in the Christian-Muslim religious dialogue. The idea behind this examination came from the fact that there is an...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bugjerde, Anett Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Akershus

  Master i yrkespedagogikk "Kva har du lært på skulen då, kan du ikkje dette?" Dette er tittelen på oppgåva mi, og den er basert på eigne erfaringar frå då eg sjølv var kokkelærling under Reform 94. Eg har undersøkt kva erfaringar elevane på vidaregåande trinn 1 restauran...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sægrov, Oda Marianne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgåva tek føre seg spørsmål kring ”coworking space” i norsk kontekst, og dets funksjon i å auke mengd innovasjon og entreprenørskap i norsk økonomi. Dette vert studert med utgangspunkt i entreprenøren som primær drivkraft i økonomisk utvikling, og staden s...

  Add to ORCID
1,177 research outcomes, page 1 of 118