Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
10,601 research outcomes, page 1 of 1,061
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solbakken, Tina;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Øvre Anárjohka nasjonalpark blir beskrevet som urørt villmark. Beskrivelser som urørt og villmark bør revurderes ettersom området har et rikt kulturhistorisk aspekt og flere kulturminner som viser til bruk over lengre tid. Stedsnavn er en viktig del av den samiske natur...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reberg, Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Sandvik Coromant ønsket et prosjekt for å kartlegge hvorvidt laserbasert måling av verktøyposisjon kan være et av deres neste prosjekter, for å fortsatt være markedsledende på høyteknologisk maskineringsutstyr også i årene som kommer. Det foreligger en tanke om at laser...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mahmoud, Amira-Sabrin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Denne oppgaven utforsker bruken av parodi i to av Edgar Allan Poe noveller «Three Sundays in a Week» og «The Spectacles». Jeg knytter disse to novellene opp mot kjønnssubversjon som jeg påstår er en stor del av betydningen bak fremstillingen av de ulike karakterene. Kvi...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sommerseth, Therese;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Service Management Formål: Ved å undersøke sammenhenger mellom fenomenene samskaping og kundetilfredshet ønsker jeg å bidra til en bedre forståelse av fenomenet samskaping. Teoretisk bakgrunn: Forståelsen av fenomenet samskaping er basert på en psykol...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ramsdal, Maria;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derforet høyt prioritert område for Konkurransetilsynet".Ingunn B. Gjersvik, seksjonsleder i Konkurransetil...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Køhn, Andreas;

  MIDR506 Idrettsvitenskap 29.11.2019 Frikjøring, er når en kjører på ski eller snowboard utenfor oppmerkede og preparerte nedfarter. I de siste årene har frikjøring blitt en aktivitet som stadig flere tar del i, og en liten gruppe av disse deltakerne kan kalles eliteutøve...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berge, Aleksander;
  Persistent Identifiers

  Formålet med denne utredningen er å undersøke utviklingen i, og motivene bak rapportering på bærekraftig utvikling blant verdens største lakseoppdrettsselskaper i perioden 1999 til 2009. Dette er gjort ved å gjennomføre intervju med representanter for bedriftene, samt a...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løvjomås, Ingvild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgaven tar for seg utlendingsloven § 55 og forbudet mot arbeid for ureturnerbare asylsøkere. Hovedproblemstillingen for avhandlingen er om forbudet mot arbeid er forenlig med retten til arbeid slik den er nedfelt i Grunnloven § 110 og menneskerettighetene. I til...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Ruth Ingunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Nordland

  Masteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Universitetet i Nordland, 2014

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rooth, Tuva Gravbråten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Bergindustrien er avhengig av finansielle investeringer. For å beskytte eksterne investorer fra villedende informasjon og uadressert risiko er det utarbeidet en rekke internasjonale rapporteringsstandarder som setter retningslinjer for hvordan mineralske leteresultater,...

  Add to ORCID
10,601 research outcomes, page 1 of 1,061