Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2 )
Download Results
1,821 research outcomes, page 4 of 183
 • publication . Report . 2010
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Aas-Hansen, Øyvind; Stien, Lars Helge; Gytre, Trygve; Tennøy, Torodd; Bjørnsen, Jan Eyolf; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Damsgård, Børge; Brataas, Ragnar; Finne, Dag Einar; ...
  Publisher: Nofima AS

  Det er kjent at oppdrettsfisk som trives er god butikk, da de vil vokse fortere, være mindre utsatt for sykdom og gi bedre produktkvalitet. Samtidig stiller markedene økende krav til etisk produksjon, inklusiv dokumentasjon på at oppdrettsfiskene har det bra. Dessverre ...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Arentz-Hansen, Helene; Granum, Lars; Gulseth, Hans-Christian; Idsø, Njål; Knudsrød, Ole Gard; Koldingsnes, Wenche; Monsbakken, Jan A.; Mørk, Nils-Jørgen; Nordvåg, Bjørn-Yngvar; Odgaard-Jensen, Jan; ...
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere. Dette er biologiske betennelsesdempende medikamenter som i økende grad blir brukt på pasienter med revmatiske sy...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Føre, Heidi Moe; Lien, Andreas Myskja;
  Publisher: SINTEF Fiskeri og havbruk

  Oppdrettere har ved flere anledninger opplevd at det har blitt hull i not i forbindelse med notvask i sjø. Målet med dette prosjektet har vært å øke og dokumentere kunnskapen rundt hva som faktisk skjer når not skades i forbindelse med vaskeoperasjoner. Problemstillinge...

 • publication . Article . 1987
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Frese, Michael;
  Publisher: Justus-Liebig-Universität Gießen
 • publication . Report . 2010
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Tobiassen, Torbjørn; Mejdell, Cecilie Marie; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif;
  Publisher: Nofima AS

  Bakgrunnen for prosjektet var at oppdrettsnæringen trengte hjelp til å løse problematikken rundt sanitetsslakting av fisk ved sykdom. Næringen ønsket en metode som kunne gjør sanitetsslaktingen effektiv og sikker. Den måtte i tillegg tilfredsstille Mattilsynets krav til...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Wesmajervi, Mette Serine;
  Publisher: Nofima AS

  I dag føres om lag 140.000 tonn hodekappet fisk i is og vann eller kjølt vann (RSW) om bord i norske fiskefartøy. I henhold til EUs hygieneregelverk (hygienepakken) vil det ikke bli tillatt å oppbevare hodekappet fisk i is og vann. Det vil således ikke være tillatt å fø...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Sandnes, Otto Kristian; Staven, Fredrik; Olsen, Yngve; Knutsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Staldvik, Frode; Fossen, Inge;
  Publisher: Møreforsking Marin

  Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. Arbeidet har omfattet 5 arbeidspakker i perioden 2011-2012, hvorav to (næringssalter og strømmodellering) ble videreført i 2013 for å f...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Saval, Jose;
 • publication . Report . 2007
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Aas, Kåre; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn;
  Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

  Mer enn 70 % av sei fanget med not er under 1,2 kilo sløyd. Det er denne fisken som har potensialet til å levendelagres og fôres. Dette råstoffet gir imidlertid filetprodukter som det er liten interesse for i de tradisjonelle markedene, noe som også er et av de viktigst...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Skøtt, Peter;
  Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

  Rapporten presenterer resultatene fra et forsøk der torskeloins ble superkjølt til kjernetemperatur <-1 ˚C i Hammerfest, transportert med bil til Danmark, stykket opp, pakket i modifisert atmosfære (MA) og kjølelagret ved + 2 ˚C inn til holdbarhetstidens utløp. Som refe...

1,821 research outcomes, page 4 of 183
Last index information