Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,131 research outcomes, page 4 of 114
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lillerovde, Magnar Myklebust;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne studien har tek sikte på å identifisere EUs politiske verkemiddel overfor Ukraina og analysere EUs politikk overfor Ukraina mellom 2010 og 2013. Det analytiske verktøyet er Graham Allisons tre konseptuelle modellar. Desse modellane gir tre forskjellege perspektiv ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skjerdal, Stina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Mykje av kulturarven vår i Norge er knytt til landbruk i utmark med stølsdrift og beiting. Trendane viser derimot at små- og mellomstore bruk taper på dagens landbrukspolitikk og at mange difor velgjer å legge ned drifta. Bruken av utmark dreier seg først og fremst om n...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sakseid, Geir;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Denne masteroppgåva i kulturmøte ved Høgskulen i Volda gir ei historisk framstilling av Det Norske Misjonsselskap (NMS) sitt arbeid i Midtausten frå 1990 til 2015. Oppgåva prøver å skildra korleis arbeidet har endra karakter gjennom dei første 25 åra, med følgjande hovu...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tolaas, Tone Jordal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi I denne studia utforskas ein familie sin eigen oppleving av å delta i eit musikkterapitilbod ved Nydalen voksenopplæring som pårørande til klienten Therese. Studia er vitskapsfilosofisk og metodologisk forankra i fenome...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vethe, Tor Inge;

  Masteroppgave i undervisningsvitenskap Denne masteroppgåva søker å identifisere kvalitetar ved bruk av problem posing i matematikkundervising ut frå eit elevperspektiv. Problem posing er i denne oppgåva forstått både som grep og omgrep. Medan problem posing som grep omh...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Alme, Kåre Øystein Bruvoll;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne oppgåva er ein studie av sentrale kvinneroller i norske okkupasjonsdrama og tek for seg framstillinga av desse rollene i tre ulike filmar. Norske okkupasjonsdrama har i stor grad vert prega av mannlege karakterar og heltar og målet med denne oppgåva er å sjå på ko...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kongsvik, Malin;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgåve i fysisk aktivitet og kosthald i eit skulemiljø Valfag vart igjen innført på ungdomstrinnet i 2012, med bakgrunn i eit ønskje om å legge til rette for ei meir praktisk, variert, utfordrande, relevant og meiningsfull opplæring for elevane på ungdomstrinnet....

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bergesen, Kristin Naustervik;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  The main purpose of this study was to examine the existence of a literary canon in the text anthologies used for the Programs for General Studies at upper secondary school. The curricula after the Knowledge Promotion Reform of 2006/2013 do not exactly indicate which tex...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kristensen, Thea Vattøy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Postponed access: the file will be accessible after 2020-12-09 Masteroppgåve JUS399 MAJUR-2 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Cowles, Anlaug Aase;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  I denne masteroppgåva har eg undersøkt korleis VG konstrurerer diskursane helse og trening innan diskursorden livsstil i perioden 2003 til 2012 med utgongspunkt i mediatekstar henta frå søkjemotoren Atekst. I analysen av artiklane har utgongspunktet vore å tolke diskurs...

  Add to ORCID
1,131 research outcomes, page 4 of 114