Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,131 research outcomes, page 3 of 114
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sylvarnes, Anne Silje;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Auestad, Gunn Evy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Opplevingsturisme er i kraftig vekst og turistar i Noreg etterspør i aukande grad lokale mat- og drikkeopplevingar. Tilbodet er likevel mangelfullt. Denne kvalitative casestudien undersøkjer korleis Hurtigruten har gjennomført si satsing på lokalmat, «Norwegian Coastal ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveiten, Solbjørg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Vedlegg: 1 lydeksempel frå cd som følgjer med i trykt utgåve. 11 andre lydkutt på cden og ein dvd er berre tilgjengeleg som vedlegg i den trykte utgåva. Vedlegg: 1 lydeksempel frå cd som følgjer med i trykt utgåve. 11 andre lydkutt på cden og ein dvd er berre tilgjengel...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rasmussen, Ann Karene;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Bergen

  Dette prosjektet undersøker korleis det nasjonale blir representert i reklamar kring dei fire siste internasjonale idrettsarrangementa arrangert i Noreg. Eg tar føre meg Ski-VM i Oslo i 1982, OL på Lillehammer i 1994, Ski-VM i Trondheim i 1997 og Ski-VM i Oslo i 2011, o...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Wold, Ingrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Nynorsk har alltid vore eit mindre brukt skriftspråk enn bokmål. Sjølv om prosenten nynorskbrukarar held seg stabil, er det svært mange som legg frå seg nynorsken i løpet av skulegangen. Dette er kjend som den nynorske lekkasjen – eit fenomen som finn stad i randsonene ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bystøl, Gry;

  Denne oppgåva tek for seg den nye lokale forvaltningsmodellen for større verneområde i Noreg, og freistar å sjå om denne forvaltningsmodellen kan føre til auka økonomisk verdiskaping i nasjonalparkane tilhøyrande randsoner. Regjeringa avgjorde å innføre den lokale forva...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rui, Signe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Funderud, Ragnhild Sofie Kopperstad; Smørdal, Ina Christin Lundstrøm;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  In order to produce voice, one needs breath, and breath is therefore a fundamental element within the field of voice. The purpose of this study is to investigate whether correlation exists between the aerodynamic parameter of maximum phonation time and the Norwegian ver...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hellesen, Tor Erik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Del av masteroppgåve i Utøvende musikk/komposisjon. Eksamenskonsert halde 3. juni 2010. Master i Utøvende musikk/komposisjon MAHF-MUUT MUV350

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solheim, Torbjørn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Kystsoneplanlegging i Noreg femner om dei fleste kommunar i landet og store areal. Korleis ein nyttar desse areala på best mogleg måte er ei hovudutfordring i dette arbeidet. Gjennom å sjå på eksisterande situasjon i to kommunar på Vestlandet er målet å sjå korleis eksi...

  Add to ORCID
1,131 research outcomes, page 3 of 114