Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2 )
Download Results
1,821 research outcomes, page 2 of 183
 • publication . Article . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Agnes Bolsø;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I artikkelen analyseres intervjuer med personer som kan identifisere seg som transpersoner. Alle informantene som blir sitert i artikkelen, har på et tidspunkt vurdert medisinsk korrigering av kroppen. De er bevisste om hvilken fysisk kropp de har og ikke minst hva den ...

 • publication . External research report . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Gåsdal, Ove; Stakseng, Herman;
  Publisher: NORCE Norwegian Research Centre AS

  Rapporten beskriver resultater fra overvåking av bestanden av finprikkaure, som lever i et avgrenset område nordvest i nedbørfeltet til Numedalslågen på Hardangervidda. Forsuring medførte at situasjonen for denne bestanden var kritisk for noen tiår siden. Ved en kombina...

 • publication . Book . 2001
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Kempf, Wilhelm; Gutiérrez Villalobos, Sonia;
  Publisher: Berlin : Regener
 • publication . Report . 2008
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Østli, Jens;
  Publisher: Nofima AS

  Hensikten med dette prosjektet har vært å tilegne norske produsenter og eksportører av klippfisk mer kunnskap om status og utvikling i det brasilianske markedet for klippfisk. Brasil er et meget viktig marked for norsk klippfisk og det er av stor betydning å følge med p...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Henriksen, Edgar;
  Publisher: Nofima AS

  I samarbeid med rederiet Eskøy AS og Norges Fiskerihøgskole har Nofima Marked undersøkt hvorvidt, og under hvilke betingelser kombinasjonen speedsjark/autoline er en rasjonell driftskombinasjon i norsk fiske. Til dette formålet ble det stilt 40 t forskningskvote til råd...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Strøm, Vegard; Brurberg, Kjetil Gundro; Dahm, Kristin Thuve; Kirkehei, Ingvild;
  Publisher: Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten
 • publication . Report . 2016
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Østbakken, Kjersti Misje;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Rapporten oppsummerer forskning om omfanget av kontantstøttemottak, og effekter av kontantstøtte på sysselsettingen i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland publisert i tiden 2010–2015. Det gis også en oversikt over kontantstøtteordningen i Norge og Norden for øvrig...

 • publication . Report . 2008
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Siikavuopio, Sten Ivar; Hansen, Roy Inge;
  Publisher: Nofima AS

  I de områdene hvor det pågår kommersielt fiske av kongsnegl i Norge, ligger fangstfeltene langt fra mottak og prosesseringsanlegg på land. Mottaks- og prosesseringsanlegg må derfor basere seg på å motta kongsnegl som er fisket over et stort område. Allerede i en tidlig ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Østerås, Berit;
  Publisher: Norsk Fysioterapeutforbund

  Langvarige eller kroniske muskel-/ skjelettsmerter er et utbredt og voksende problem i den vestlige verden, og studier framhever at ulike psykologiske faktorer er sentrale for utvikling og opprettholdelse av slike smerter. 􀁑􀀃􀀃 Hoveddel: Katastrofetanker, personlig fo...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Jørgenvåg, Ronny; Hope, Øyvind Børslid;
  Publisher: SINTEF

  STF78 A055501 Rapporten er basert på en journalgjennomgang av 1335 journaler ved 14 norske somatiske sykehus. I rapporten forsøkes det å skille mellom to forhold: sammenhengen mellom journalinformasjon og koding, og i hvilken grad slike gjennomganger kan anvendes f...

1,821 research outcomes, page 2 of 183
Last index information