Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (8)
 • Type (18)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (5)
 • Content Provider (100)
 • Country (86)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (8)
 • Type (18)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (5)
 • Content Provider (100)
 • Country (86)
Download Results
242,973 research outcomes, page 1 of 24,298
 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  MECMUASI, Türkiyat;
  Publisher: İstanbul Üniversitesi

  Türkiyat Mecmuası Makale ve Hizmet Ödülü

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  ŞAHİN, Tuna; ARSLAN, Barış;
  Publisher: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  ÖZETAmaç: Robotik radikal prostatektomi prostat kanser tedavisinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomilerde anestezi yönetimi, hasta yaşı ve profili, operasyon pozisyonu ve süresi nedeniyle özelliklidir. Litotomi, derin Trend...

 • publication . Article . 2000
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özmen, Ayhan; Köksal, Fevzi; Yüksel, Hüseyin;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

  The electron spin resonance(ESR) spectra of gamma-irradiated o-tolylaminogliyoxime and p-methylisonitroseacethephenone single crystals, and anilinophenylglyoxime, p-tolydinophenylglyoxime, naphthylaminophenylglyoxime polycrystals have been examined. Experiment were perf...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Turkish
  Authors:
  İnce, Merve;

  Nowadays, the incidence of certain diseases are increasing. Among such disease, one of the remarkable deterioration of carbohydrate tolerance is Diabetes Mellitus. It is the most common endocrin disease worldwide. World Health Organization (WHO) suggest that more than 3...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Turkish
  Authors:
  Takmaz, Şerife Uygun;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  The relationship between the level of organizational communication and the manners of the teachers in decision involment in the primary education schools. In this study, the relationship between the level of organizational communication and the manner of the teachers in...

 • publication . Master thesis . 2001
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özer, Melek;
  Publisher: Ege Üniversitesi

  Toplum risk grupları arasında yaşlılar önemli yer tutmaktadırlar.Halk sağlığı hemşiresinin görevlerinden birisi de, risk gruplarının sağlığının korunması ve geliştirilmesidir.Bu nedenle hemşireler, sağlıklı yaşlıların bakımına katılmalıdır.Amaçları ise; kaliteli bir yaş...

 • publication . Master thesis . 1999
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bedir, Serap;
  Publisher: Uludağ Üniversitesi
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Turkish
  Authors:
  Zalanköy, Kubilay İbrahim;
  Publisher: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Araştırma sosyal hizmet birimine başvuran bireylerin sosyal destek algılarının incelenmesi amacına yönelik olup betimsel nitelikte bir çalışmadır. 1 Ocak – 30 Haziran 2013 tarihleri arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi'ne başvuran bi...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  AK, Murat; SEZER, Özcan;
  Publisher: Süleyman Demirel University

  Concept of promotion on the task expresses to come to higher tasks from existent task for employees. This subject interests both organization senior administrations and service recipients closely. Thus promotion is not a fact meaningful only for the labour force. As in ...

 • publication . Article . 1990
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÇEKİ, Gültekin;
  Publisher: Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği

  I- GİRİŞ VE TEMEL DAYANAKLARRejimleri ne olursa olsun tüm Dünya Ülkeleri; uyguladıkları gençlik, beden eğitimi ve spor faaliyetlerini, kalkınmanın en önemli unsuru olan insanın, fizik ve moral gücünün, yetenek ve becerilerinin, uyumlu ve dengeli bir bütünlük içinde eğit...

242,973 research outcomes, page 1 of 24,298
Last index information