Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2 )
Download Results
17,178 research outcomes, page 1 of 1,718
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Strode, Anete;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Kvalifikācijas darba tēma ir “Agrīnā pirmsskolas vecuma bērnu labizjūtas attīstība”. Pētījuma mērķis ir izzināt 2-3 gadus vecu bērnu labizjūtas attīstības sekmēšanas iespējas vizuālās mākslas nodarbībās. Kvalifikācijas darba pirmajā nodaļā autore ir teorētiski analizēju...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Pērkona, Dita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Saskarsmes prasmju veicināšanas iespējas rotaļās jaunākajā pirmsskolas vecuma bērniem Darba autore: Dita Pērkona, Zinātniskais vadītājs: Mārīte Poiša Diplomdarba apjoms: Darbā analizēti saskarsmes jēdzieni, 2 - 3 gadu vecu bērnu attīstības īpatnības un rotaļas nozīmīgum...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kasparsone, Monta;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  One of the approaches that enables to easily and efficiently retrieve information is by searching it on search engine, although nowadays there are too many of them and the retrieved information does not always meet user expectations. The aim of this study is to determin...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Taimiņa, Aija;
  Publisher: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalāns, Ilgvars;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Diplomdarba tēma ir “Darbības glezniecības – radošā eksperimenta pielietošana vizuālās mākslas stundās”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt, vai vizuālās mākslas stundās 5. klasē var pielietot darbības glezniecību - radošo eksperimentu. Darbs sastāv no 3 daļām. Darba pirmajā...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Jansone, Dace;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Pētījuma mērķis bija salīdzināt laika uztveri depresijas pacientu, šizofrēnijas pacientu un kontrolgrupā, noskaidrot, vai starp minētajām grupām pastāv laika uztveres atšķirības un kāda veida atšķirības tās ir. Pētījumā piedalījās 90 dalībnieki vecumā no 15 līdz 74 gadi...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Bikše, Līga;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The Bachelor Thesis is written in Latvian, it contains 36 pages, 14 figures, 3 tables and 23 references to other works. Nowadays better performance is being expected from people in military field and professional sports, despite the fact that more people within the popu...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Juzefovičs, Pēteris;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darba tēmas “Uzņēmumu, kas izveidoti ar mērķi konkurenci neveicinošu un negodīgu darījumu veikšanai, darbības ierobežošanas iespējas.” aktualitāte ir skaidrojama ar negodīgas uzņēmējdarbības prakses pielietošanu starp konkurējošām kapitālsabiedrībām. Darba prob...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Vīgante, Madara;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The work is dedicated to economically inactive Eiropean citizens rights of rezidence and rights of social security in other European countries. In Latvian literature there is only few reaserches about economically inactive European citizens althought the Court of Justic...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Nāruns, Valters;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darba tēma ir ‘Efektivitātes uzlabošana SIA “DCL” ražošanā un noliktavā’’. Maģistra darba mērķis ir izstradāt ieteikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai un noteikt uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas metodes. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi autors apkopoja teorē...

17,178 research outcomes, page 1 of 1,718