Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (5)
 • Type (15)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (3)
 • Content Provider (100)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (5)
 • Type (15)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (3)
 • Content Provider (100)
Download Results
55,288 research outcomes, page 1 of 5,529
 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2019
  Open Access Finnish
  Authors:
  Jämsen, Esa; Jylhä, Marja;
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Finnish
  Authors:
  Sadeharju, Jaakko;

  Tässä työssä selvitetään miten pilvipalveluna tarjottavat alustat soveltuvat videon koodimuunnoksen toteuttavan sovelluksen hajauttamiseen. Tietokoneen laskennan muuttuviin laskentavaatimuksiin on kannattavaa sopeutua jollain tavalla. Yksi ratkaisu vaihtelevaan kuormitu...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kjällman, Anna; Seppänen, Johanna; Heinonen, Mari; Hakkarainen, Kristiina;

  Summary: Factors affecting cow welfare in loose housing systems - a review. Part 1. Natural behavior of cattle Peer reviewed

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Finnish
  Authors:
  KONSALA, ILKKA;

  Tutkielmassa analysoidaan empiirisissä tutkimuksissa havaittua P/E-anomaliaa. Useissa empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että sijoittaja voi saada muita sijoittajia suurempia riskikorjattuja tuottoja sijoittamalla osakkeisiin, joiden hinta on alhainen osakkeen osak...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Finnish
  Authors:
  Suominen, Milla;

  Onnettomuuksista oppiminen on sekä viranomaistoiminnassa että yrityksissä tärkeää, jotta vastaavia tapauksia voitaisiin ehkäistä. Onnettomuuksia tutkitaan, jotta saadaan selville tapahtumaketju ennen onnettomuutta. Kuvauksia onnettomuuksista voidaan kerätä onnettomuusti...

 • publication . Doctoral thesis . 2000
  Open Access Finnish
  Authors:
  Auer, Tuula;
  Publisher: Tampere University Press

  Tutkimus on ammattikuntaan kohdistuva tapaustutkimus, jossa tarkastellaan konservointialan kehittymistä ammatista professioksi. Tutkimus kohdistuu Suomen konservaattorien ammattikuntaan, jonka professionaalisen profiilin kartoitus muodostaa tutkimuksen empiirisen osan. ...

 • publication . Article . 1986
  Open Access Finnish
  Authors:
  Habermas, Jürgen;
  Publisher: Tutkijaliitto

  Aineisto on Opiskelijakirjaston digitoimaa ja Opiskelijakirjasto vastaa aineiston käyttöluvista

 • publication . Master thesis . 2000
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kari, Jaana;
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Mäkelä, K. (Kimmo);
  Publisher: University of Oulu

  Tiivistelmä. Pro gradu -tutkielmani aiheena oli talousnäkökulma eduskuntakeskusteluissa vuoden 1937 mielisairaslain ja vuoden 1956 kansaneläkelain säätämisessä. Tarkoituksenani oli selvittää, miten kansanedustajat eri aikoina ovat perustelleet eduskunnassa päätöksenteko...

 • publication . Book . 2009
  Open Access Finnish
  Authors:
  Heinonen-Guzejev, Marja; Vuorinen, Heikki S.;
  Publisher: Ympäristöministeriö

  Raportin tavoitteena on selvittää, miten lisääntynyttä informaatiota liikennemelualtistuksesta voidaan käyttää luotettavan epidemiologisen tiedon tuottamiseen melun vaikutuksesta väestön sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Raportissa tarkastellaan, millaista tutkimustiet...

55,288 research outcomes, page 1 of 5,529
Last index information