Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
49 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Mari;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? Teoretisk perspektiv Den teoretiske forankringen i oppgaven er sykepleiers ansvar- og funksjonsområder, kunnskap om lovverk og etikk samt Joyce Travelbee sin...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Starr, Åse Marit Oppedal;

  Hvert år rammes ca. 150 barn av kreft og hele familiens tilværelse blir snudd opp ned. Foreldre med barn i palliativ fase er spesielt sårbare, og har ekstra behov for omsorg og støtte. Problemstilling Hvordan kan sykepleiere i spesialisthelsetjenesten møte behovene ti...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørnø, Vilde Karoline Nilsen;

  Flere og flere lever i dag med hjertesvikt på bakgrunn av bedre behandlingsmuligheter. Foretrukket behandling av terminal hjertesvikt er transplantasjon, men tilgangen på donorhjerter samsvarer ikke med behovet. LVAD er et behandlingsalternativ til pasienter som vente...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Emilie Erdahl;

  Problemstilling: Livmorhalskreft: Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner etter gjennomgått behandling? Teoretisk perspektiv De teoretiske grunnlagene bygger på sykepleierens kunnskapsgrunnlag, derav lovverk, etikk og sykepleierens ansva...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engen, Elise Tvedt;

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ivareta barnets behov for omsorg og kontroll i forbindelse med en smertefull prosedyre? Metode: Dette er en litterær oppgave der fag- og forskningslitteratur danner grunnlag for besvarelsen av problemstillingen. Teoretisk perspe...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Line Kildal Bragstad; Silje Christin Wang Linnerud;

  Sammendrag Bakgrunn: Fatigue er et fremtredende symptom som ofte rammer hjerneslagpasienter. Fatigue karakteriseres som vedvarende tretthet, utmattelse og redusert energikapasitet og assosieres ofte med nedsatt livskvalitet. Tidligere studier viser stor variasjon i asso...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gislefoss, Lene;

  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren forebygge trykksår hos eldre pasienter på sykehus? Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur, kombinert med egne erfaringer fra praksis, for å belyse oppg...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hvitmyhr, Thea Emilie;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. Artikkelsøkene er gjort gjennom databasene ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Noori, Zeniab;

  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kreftpasienters åndelige og eksistensielle behov blir ivaretatt i den palliative fasen? Metode Metoden anvendt i oppgaven er litteraturstudium. Jeg har benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskningsarti...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aabø, Marte Lilløy;

  Bakgrunn: Samhandlingsreformen har ført til at pasienter blir skrevet ut tidligere enn før og har mer komplekse tilstander. Derav er det et økt behov for kompetanse i kommunene. Tverrfaglige ambulante team har til formål å forebygge sykehusinnleggelser, sikre koordineri...

49 research outcomes, page 1 of 5