Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
128 research outcomes, page 1 of 13
 • publication . Conference object . 1996
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugland, Britt Øvrebø;
  Publisher: Norsk sykepleierforbund

  Foredraget bygger på hovedfagsoppgaven "Mestringsressurser og helsestatus - en empirisk undersøkelse av personer med revmatoid artritt" fra 1995 avgitt ved Universitetet i Bergen. Institutt for samfunnsvitenskaplige fag. Seksjon for sykepleievitenskap.

 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjell, Erik;
  Publisher: Publisert som paper til Doktoranddagarna 28. og 29.mars 2011 ved Karlstads Universitet

  Publisert som paper til Doktoranddagarna 28. og 29. mars 2011. Karlstads Universitet. Introduksjon: ”Sjefers og ansattes systemverden” er et kapittel som inngår i min analyse av makten i den daglige trivielle arbeidsvirksomheten. I min doktoravhandling er jeg opptatt av...

 • publication . Conference object . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skoglund, Jeanette;

  Konferansebidrag fra <i>Jubileumskonferanse for Toril Havik: Trygghet og utvikling for barn plassert av barnevernet</i>. Arrangert av RKBU Vest på Universitetet i Bergen, 14.04.2016.

 • publication . Conference object . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hamre, Johannes;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Conference object . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frantsvåg, Jan Erik;

  Faglig foredrag i Forum for økonomibibliotekarer

 • publication . Conference object . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rypdal, Kristoffer;
  Publisher: UiT Norges Arktiske Universitet
 • publication . Conference object . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt; Høiland, Klaus; Torkelsen, Anna-Elise; Wollan, Anders K.;

  XIX Nordisk mykologisk kongress ble arrangert i Steinkjer fra 1. til 6. september 2009. Til sammen 75 deltakere fra 10 land var samlet. Steinkjer og Nord-Trøndelag ble valgt blant annet på grunn av stor variasjon i sopprike habitater, og at området er møtested for flere...

 • publication . Conference object . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frantsvåg, Jan Erik;
  Publisher: University of Tromsø
 • publication . Conference object . 1999
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bischoff, Annette; Odden, Alf;
  Publisher: Direktoratet for naturforvaltning
 • publication . Conference object . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Iden, Jon; Andestad, Martin; Grung-Olsen, Hans-Christian;

  Denne artikkelen studerer hvilken innvirkning prosessledelse har på bedrifters innovasjonsevne. Artikkelen deler prosessledelse inn i seks dimensjoner, og det gjøres en litteraturstudie for å avdekke sammenhengen mellom hver dimensjon og innovasjonsevne. Analysen viser ...

128 research outcomes, page 1 of 13